Articole filtrate după dată: Februarie 2019

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.107/21.02.2019, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 28.02.2019, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine               de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în orașul Călimănești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Călimănești nr.67/31.07.2018 privind aprobarea documentațiilor de atribuire aferente procedurii de concesiune a Serviciului de Iluminat public în Orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind înființarea și organizarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2018 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Orașului Călimănești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” să aprobe primirea și, respectiv retragerea unor membrii din Asociație, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Actele Adiționale la acestea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Orașului Călimănești ca membru la Societatea Națională de Cruce Roșie Română – Filiala Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre U.A.T. Oraș Călimănești și Parohia Călimănești II, în vederea susținerii unui Cerc de Creație cu acces gratuit pentru toți copiii din orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești, Școala Gimnazială ”Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănești și Asociația SIMBIO din Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie, aprilie, mai 2019.
 10. Prezentarea Raportului de Activitate al Serviciului pentru Situații de Urgență al Orașului Călimănești pentru anul 2018.
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca
Publicat în Convocări