Articole filtrate după dată: Februarie 2020

CONVOCATOR

 

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 111/21.02.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 27.02.2020, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Călimănești pentru anul școlar 2020-2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local stabilit pentru executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Oraşul Călimăneşti, Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti, Liceul Tehnologic de Turism şi Asociaţia SIMBIO din Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2020 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica din Parohia Păuşa Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre U.A.T Oraş Călimăneşti şi Parohia Călimăneşti II, în vederea susţinerii unui Cerc de Creaţie cu acces gratuit pentru toţi copiii din oraşul Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiză şi acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind angajarea unor cheltuieli pentru achiziţionarea unor servicii de consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare în instanţă în vederea recuperării sumelor aferente corecţilor financiare aplicate Contractului nr.1757/03.04.2018 pentru finanţarea proiectului „Construire-reabilitare zona verde Poiana lui Căliman, Călimăneşti, jud.Vâlcea, cod SMIS 118882” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie, aprilie, mai 2020.
 11. Prezentarea Raportului de activitate al Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Călimăneşti pe anul 2019.
 12. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

Publicat în Convocări

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 96/14.02.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data  de 18.02.2020, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea bugetului local şi a Programului de investiţii și reparații - total surse de finanţare pentru anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

Publicat în Convocări