Articole filtrate după dată: Martie 2020

Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice. 

Publicat în Actualitate

Vă reamintim că, pentru a evita aglomerările de la sediile organelor fiscale locale care pot genera răspândirea COVID-19, prin Ordonanța de Urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 21 martie 2020, termenul pentru plata impozitului pe clădiri și terenuri, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, a fost prelungit până la data de 30 iunie 2020.

Pentru plata integrală a impozitelor, până la data de 30 iunie 2020, se acordă și bonificația de 10%.

Publicat în Actualitate

Primăvara a adus la Călimănești reluarea lucrărilor, în Jiblea Nouă, la Proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata – asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apei pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiţii 7.1. “Lucrările au demarat cu executarea de rigole pentru preluarea apelor pluviale pe străzile din Jiblea Nouă care au beneficiat de lucrări de asfaltare, primul strat. Mulțumim locuitorilor pentru înțelegere și ne pare rău pentru disconfortul creat, dar îi asigurăm că lucrările vor fi terminate în acest an, iar  Jiblea Nouă va beneficia de rezultatele unui proiect valoros”, spune domnul primar al orașului Călimănești, dr. Florinel Constantinescu.

Vă reamintim că în cadrul acestui proiect se vor moderniza 34 de străzi (din care una inclusiv trotuare) şi se vor reabilita exclusiv trotuarele a 2 străzi de pe raza staţiunii turistice şi balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata. Străzile incluse în proiect sunt: C-tin. Brîncoveanu, Drumul Vechi, Mihai Viteazu, Crişan, Cloşca, T. Vladimirescu, Şerban Cantacuzino, Mihai Eminescu, Arbatului, Nicolae Bălcescu, Reconstrucţiei, Alexandru Odobescu, 16 Februarie, 1907, Livezilor, General Magheru, Al. Vlahuţă, Trandafirilor, Garoafelor, Republicii, Oltului, Preot Dumitru Sandu, Popa Şapcă, Ghe. Doja, Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, Grigore Alexandrescu, Ion Creanga, Cîmpului, Plutelor, Merilor, Ana Ipătescu, Neagoe Basarab, C. Dobrogeanu Gherea, Horia, Aurel Vlaicu.

Prin realizarea lucrărilor se urmăreşte în mod deosebit creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei rutiere prin îmbunătăţirea suprafeţelor de rulare ale străzilor din oraşul Călimăneşti, precum şi asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a traficului pietonal.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 20.192.901,62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEADR 16.840.325,36 lei, respectiv din Bugetul Naţional 2.575.579,16 lei.

Publicat în Actualitate

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 158/26.03.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data                de 31.03.2020, orele 1600 în sala de Conferinţe a Centrului Naţional pentru Promovare şi Informare Turistică Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind gestionarea directă a Serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini revizuit si a modelului de Contract de delegare, aferente procedurii de concesiune pentru delegarea serviciului de iluminat public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru o perioadă de maxim 20 ani pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Călimăneşti nr. 123/30.12.2019 privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării imobilului – teren în suprafață masurată de 1860,00 mp situat in intravilanul orașului Calimanești – Str. Depozitului, nr. 26, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și Brezoi - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2020 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru Parohia Jiblea Veche din Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între U.A.T. Oraş Călimăneşti şi Parohia Jiblea Veche, în vederea susţinerii proiectului educaţional „ŞCOALA DE VARĂ”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 12. Prezentarea Raportului primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti pe anul 2019.
 13. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

Publicat în Convocări
Miercuri, 25 Martie 2020

COMUNICAT

Miercuri, 25 martie 2020, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, desfășurată în sistem on-line, pe grupul de whatsapp creat special pentru membrii CLSU Călimănești. În cadrul ședinței s-au analizat cele trei Ordonanțe Militare emise de Ministerul Afacerilor Interne și s-a discutat despre luarea măsurilor ce se impun în cazul unor posibile evenimente de natură epidemiologică.  

Cu această ocazie, s-a adus la cunoștința membrilor Comitetului Local faptul că în data de 25 martie 2020, cele 18 persoane cazate la corpul de garsoniere al Liceului Tehnologic de Turism au ieșit din carantină în urma rezultatelor de la probele recoltate în a 12-a și a 13-a zi de când se aflau acolo. Rezultatele testelor au fost negative și, prin urmare, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea s-a deplasat la Călimănești și a înmânat fiecărei persoane documentele care atestă starea lor de sănătate și documentele pentru liberă circulație, pentru a ajunge fiecare la destinație.

În urma ședinței extraordinare, la propunerea domnului primar dr. Florinel Constantinescu și cu aprobarea membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență, s-a luat decizia închiderii temporare a tuturor automatelor de cafea stradale de pe raza orașului Călimănești.

Ținem să mulțumim cetățenilor orașului Călimănești pentru că au dat și dau dovadă de înțelegere și solidaritate cu cei aflați în situații deosebite și îi rugăm să respecte în continuare toate măsurile restrictive impuse prin cele trei Ordonanțe Militare și pe cele stabilite prin regulile de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

 

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Primar,
Dr. Florinel Constantinescu

Publicat în Actualitate
Luni, 23 Martie 2020

COMUNICAT

Până în prezent, în orașul nostru, situația este sub control. În centrul de carantină numărul celor cazați este același, adică 18, numărul celor izolați la domiciliu este 66. Aceștia sunt monitorizați zilnic, toți fiind asimptomatici. Vă mulțumim tuturor pentru ințelegere!

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Primar,
Dr. Florinel Constantinescu

Publicat în Actualitate
Vineri, 20 Martie 2020

IMPORTANT! INFORMARE DE LA CFR!

CFR Călători va suspenda temporar, în perioada 16-20 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire, unele trenuri care aveau drept scop transportul elevilor de la domiciliu la centrele şcolare, pe durata suspendării cursurilor şcolare de către Ministerul Educaţiei şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

De asemenea, este posibilă suspendarea unor trenuri de navetă, urmând ca orice modificare în graficul de circulaţie a trenurilor să fie anunţată public.

Publicat în Actualitate
Vineri, 20 Martie 2020

IMPORTANT! INFORMARE DE LA CEZ!

CEZ Vânzare SA ne informează faptul că, în contextul epidemiologic actual, furnizorul de energie electrică şi gaze naturale CEZ Vânzare a dispus suspendarea activităţii tuturor Centrelor de Relaţii cu Clienţii (CRC), începând cu data de 12 martie, până la data de 31 martie 2020.

Publicat în Actualitate
Pagina 1 din 5