Articole filtrate după dată: Mai 2020

Primăria orașului Călimănești a avut și are în implementare numeroase lucrări cu fonduri europene, dar și cu fonduri guvernamentale și locale.

Astfel, două proiecte cu fonduri europene au fost finalizate:

 • A fost realizată recepția finală a lucrărilor la Proiectul ”Construire – reabilitare zonă verde Poiana lui Căliman, Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, realizat cu fonduri europene, finanţat prin Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.2 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Noul parc se întinde pe o suprafaţă de 4150 mp şi are numeroase specii de arbori şi arbuşti, adaptate condiţiilor climatice locale. Locuitorii oraşului, dar şi turiştii se vor bucura de o zonă de relaxare, un loc de joacă pentru copii, de un foişor dotat cu bănci şi mese de şah, alei pavate şi un sistem de iluminat fiabil şi eficient energetic în interiorul zonei. Atracţia noului parc sunt, desigur, cei 7 cai, sculpturi de gradină în mărime naturală. Întreţinerea spaţiului verde nou creat se face printr-un sistem de irigaţii modern. Valoarea totală a proiectului este de 4.153.788,94 lei.
 • A fost realizată recepția finală a lucrărilor la Proiectul ”Creşterea eficienţei energetice în clădirea Grădiniţei cu program prelungit - Călimăneşti”, finanţat prin Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1.B din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Scopul proiectului a fost acela de a creşte eficiența energetică prin izolarea termică a clădirii Grădiniţei cu program prelungit – Călimăneşti, astfel încât să fie reduse costurile aferente întreținerii clădirii și să ofere un confort hidrotermic optim desfășurării activităţii aferentă destinaţiei clădirii. Valoarea totală a proiectului este de 1.375.673, 82 lei.

 Alte proiecte se află în derulare:

 • Proiectul „Creşterea eficienţei energetice în clădirea Şcolii Gimnaziale Jiblea Veche – Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, se află încă în implementare și va fi și el finalizat în curând. Valoarea totală a proiectului este de 3.125.269,50 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 2.642. 248, 70 lei din FEDR, 404.108,61 lei din Bugetul Naţional şi 62.170,57 lei contribuţie proprie a administraţiei oraşului Călimăneşti.
 • La Proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata – asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apei pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiţii 7.1. au demarat și lucrările de asfaltare în zona Seaca. În cadrul acestui proiect se vor moderniza 34 de străzi (din care una inclusiv trotuare) şi se vor reabilita exclusiv trotuarele a 2 străzi de pe raza staţiunii turistice şi balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata. Străzile incluse în proiect sunt: C-tin. Brîncoveanu, Drumul Vechi, Mihai Viteazu, Crişan, Cloşca, T. Vladimirescu, Şerban Cantacuzino, Mihai Eminescu, Arbatului, Nicolae Bălcescu, Reconstrucţiei, Alexandru Odobescu, 16 Februarie, 1907, Livezilor, General Magheru, Al. Vlahuţă, Trandafirilor, Garoafelor, Republicii, Oltului, Preot Dumitru Sandu, Popa Şapcă, Ghe. Doja, Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, Grigore Alexandrescu, Ion Creanga, Cîmpului, Plutelor, Merilor, Ana Ipătescu, Neagoe Basarab, C. Dobrogeanu Gherea, Horia, Aurel Vlaicu. Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 2192.901,62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEADR 16.840.325,36 lei, respectiv din Bugetul Naţional 2.575.579,16 lei.
 • Tot în derulare se află și lucrările de reabilitare a podului pe strada G-ral Magheru, peste pârâul Valea Satului, în zona Jiblea Veche.
 • Lucrările de modernizare a Parcului Pompierilor din zona pieței Călimănești sunt în desfășurare. Au fost reabilitate aleile, locul de joacă pentru copii, au fost plantați arbuști.
 • O altă investiție aflată în derulare este cea de realizare a trotuarului pe strada Gării în Jiblea Veche.

 În viitorul apropiat vor începe lucrările în cadrul altor investiții:

 • La Proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti judeţul Vâlcea” vor începe lucrările de modernizare a sistemul de iluminat public prin înlocuirea şi completarea aparatelor de iluminat cu aparate cu tehnologie LED. Proiectul are o valoare totală de 11.471.433,70 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 11.173.307,30 lei din FEDR şi 1.482.173,42 lei din Bugetul Naţional. Prin implementarea proiectului vor fi realizate: 51.37 km de reţea de drumuri publice iluminate; 1501 de stâlpi de diferite tipuri, din care 238 stâlpi vor fi noi, metalici, pentru iluminat; 1638 aparate de iluminat cu surse LED de 5 tipuri; sistem de alimentare cu panouri fotovoltaice pentru iluminatul curţilor interioare ale blocurilor; stâlpii pentru 3 treceri de pietoni se vor echipa cu sistem de alimentare fotovoltaic; 22 puncte de aprindere;  sistem de monitorizare şi dispecerizare a întregului sistem de iluminat public cu un sistem inteligent de comandă şi diagnoză care permite în timp real accesul la parametrii de funcţionare ai reţelei; Lucrări de extindere a reţelei de iluminat public pe următoarele zone: de la secţia DN – Seaca, spre Blue River (pe partea stânga spre Rm. Vâlcea) –1000 m; strada Cloşca spre strada Tudor Vladimirescu – cca 150 m; strada Anton Pann, de la fam. Băluica spre str. 24 Ianuarie.- cca. 400 m; strada Anton Pann, zona Sub coasta Câmpului – cca. 1000 m.
 • Vor demara și lucrările la Proiectul “Refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste Valea Roștii (Căldărilor), în punct Idițoiu”.
 • Investiția privind lucrările de reabilitare termică a blocurilor 1 și 2 din Căciulata va continua cu cel de-al doilea bloc, unul fiind finalizat în luna decembrie a anului trecut. Lucrările constau în anveloparea exterioară, înlocuirea șarpantei și învelitorii, izolarea planșeului peste ultimul nivel.
Publicat în Actualitate

 

 

 

 

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 14.05.2020, ORELE 1600

 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(2) lit.a și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 14.05.2020, orele 1600, care se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014-2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

             Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

             Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri sunt indicate în cuprinsul fiecărui proiect de hotărâre.

            Asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se pot formula și depune amendamente, în condițiile legii.

            Având în vedere cele prezentate mai sus, propun emiterea dispoziției de convocare a Consiliului Local Călimănești în ședință extraordinară.

           Dispoziția se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a primăriei orașului Călimănești www.primaria-calimanesti.ro.

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

Publicat în Convocări
Pagina 2 din 2