Articole filtrate după dată: Iunie 2020

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 30.06.2020, ORELE 1600

 

 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 30.06.2020, orele 1600, la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale în Județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea contractului 6648/33/30.04.2014 privind delegarea gestiunii traseului de transport public local prin curse regulate în orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul Oraşului Călimăneşti la sfârșitul anului 2019 şi a casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic si moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport şi proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile terenuri de pe raza A.T. Oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Raport şi proiect de hotărâre privind achiziționarea prin leasing financiar a trei autovehicule/utilaje pentru Direcția de Administrare a Domeniului Public şi Privat și Alimentare cu Energie Termică a orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  7. Prezentarea Raportului privind stadiul completarii registrului agricol la sfârșitul anului 2019.
  8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

Publicat în Convocări