Articole filtrate după dată: August 2020

 

CONVOCATOR

 

 

           În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 283/25.08.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.08.2020, orele 1600, la Centrul Național de Informare Turistică Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de S.C. Călimăneşti Căciulata SA referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr.58/2020 privind respingerea solicitărilor unor agenţi economci referitoare la reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentaţiilor pentru trei proiecte de investiţii în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile pentru întocmirea acestora în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în conformitate cu prevederile OUG nr. 88/2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Călimănești nr. 111 din 28.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investițiiei Reabilitare termică a blocurilor de locuințe 674, 672, 670, 6A, R1, R2, 1, 2, din localitatea Călimănești, orașul Călimănești, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport şi proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020.
  7. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

 

Publicat în Convocări