Articole filtrate după dată: Iunie 2021

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 30.06.2021, ORELE 1600

 

 

                În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 30.06.2021, orele 1600, care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, a Indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor aferente proiectului de investiție “Construire piaţă – comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale în oraş Călimăneşti, judeţul Vâlcea” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului-teren ce aparține domeniul public al U.A.T. Oraș Călimănești identificat cu numărul cadastral 39186 înscris în Cartea Funciară nr 39186 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind încheirea unui Acord de Parteneriat între U.A.T. Oraș Călimănești și Asociația Pegas Triatlon Club - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind ”Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică” - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Unitar de acțiune de combatere a vectorilor și dăunătorilor, pentru orașul Călimănești, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.8 din Regulamentul procedurii de avizare a programului de funcționare a agenților economici, Anexă la Hotărârea Consiliului Local Călimăneşti nr.32 din 28.04.2005 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea desființării unor construcții edificate fără autorizație de construire sau cu autorizații  provizorii pe domeniul  public  și privat al orașului Călimănești, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea organizării depozitului de arhivă al unității administrativ-teritoriale Oraș Călimănești în imobilul situat în strada 24 Ianuarie, nr. 6, în incinta fostei Școli Generale cu clasele I -VIII din Jiblea Veche, imobil inventariat în domeniul public al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea imobilului construcție situat pe strada Neagoe Basarab nr.4, aparținând domeniului privat al orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

Publicat în Convocări