Administrator

Ședința consiliului Local al orașului Călimănești din 14 Mai 2020 începe la ora 16.

 

Ședința consiliului Local al orașului Călimănești din 30 Aprilie 2020 începe la ora 16.

 

14.1 Asociații și fundații care își desfășoară activitatea în orașul Călimănești

1. Asociația HCA pro Handbal Călimănești
2. Asociația Nevăzătorilor din Romania
3. Asociația Ortodoxă “Sf. Pantelimon “ Călimănești
4. Asociația Plopart
5. Asociația pentru Promovarea Învățământului European
6. Fundația 31 Mai
7. Fundația Andromeda
8. Fundația Europeană de Mediu
9. Fundația Moldoveanu Marius
10. Fundația Rezervația Cozia
11. Fundația Samanta
12. Asociația de Prietenie Româno-Spaniolă ”Siempre Amigos”

14.2 Partide politice care îşi desfăşoară activitatea pe raza orașului Călimănești

1. Partidul Social Democrat (PSD)
2. Partidul Național Liberal (PNL)
3. Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE)
4. Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR)
5. Mișcarea Populară (MP)

Prezentul Statut-cadru se poate modifica sau completa doar prin hotărâre a Consiliului Local al orașului Călimănești.

13.1 Cooperare internă

Pe plan local, Primăria Orașului Călimănești are relaţii de cooperare cu Consiliul Judeţean Valcea şi cu Institutia Prefectului, raporturile dintre acestea fiind reglementate de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, Primăria Orașului Călimănești are relaţii de cooperare, care vizează subiecte specifice, cu departamente din cadrul Guvernului României, precum şi cu organe şi organisme descentralizate ale statului din teritoriu. Pe lângă acestea, Primăria orașului Călimănești mai are relaţii de cooperare constante şi cu alte instituţii, organisme şi asociaţii locale - universităţi, agenţi economici, instituţii culturale, organizaţii nonguvernamentale.

Orașul Călimănești face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Vâlcea – HCL nr. 76/20.07.2007, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea – HCL nr. 52/30.11.2010, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea – HCL nr. 97/30.12.2014.

Orașul Călimănești face parte din Asociaţia Orașelor din România, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale. Este membru fondator al Asociației Naționale a Stațiunilor Turistice din Romania înființată în anul 2002.

13.2 Cooperare internațională

Iniţiativele Consiliului Local al orașului Călimănești de a coopera şi de a se asocia cu autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi de a adera la asociaţii internaţionale sunt comunicate Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor care emit avize în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Pentru realizarea unui cadru de cooperare sau asociere cu persoane juridice străine sau cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi pentru stabilirea unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări, este necesară parcurgerea mai multor etape. Etapele care trebuie parcurse pentru instituţionalizarea unui cadru de cooperare între Primăria orașului Călimănești şi un partener (o unitate administrativ-teritorială similară din străinătate) sunt următoarele:
- iniţierea relaţiilor între cei doi parteneri, la iniţiativa orașului Călimănești sau a posibilului viitor partener;
- transmiterea reciprocă a unor scrisori de intenţie;
- vizite bilaterale pentru identificarea intereselor şi nevoilor comune;
- redactarea unui „text” de comun acord („acord de înfrăţire”, „protocol de colaborare” etc.);
- obţinerea avizelor Ministerului de Externe şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor privind conţinutul acestui text ;
- promovarea şi adoptarea unei hotarari a Consiliului Local, pentru instituţionalizarea relaţiilor dintre cei doi parteneri;
- semnarea „acordului de înfrăţire”;
- punerea în aplicare a prevederilor „acordului”.

Pagina 1 din 13