Gabriela Bercea

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, Calea lui Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 27 de unități locative ce compun imobilul condominiu (bloc) înscris în CF 39114 Călimănești, nr CAD 39114 - C1 situat în localitatea Păuşa, strada Neagoe Basarab nr 27, imobil ce aparține domeniului privat al Orașului Călimănești, împreună cu cota parte indiviză de 1/27 din terenul aferent în suprafață totală de 784 mp și părțile comune, în baza art 363 din OUG 57/2019 și a HCL nr. 41 din 31.05.2021.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a Primăriei Călimănești.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică a Primăriei orașului Călimănești - Logăscu Liana tel. 0250751063.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 5 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.07.2021, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 13.07.2021, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14/06/2021

La inițiativa domnului primar dr. Florinel Constantinescu, Consiliul Local a aprobat modificarea HCL nr. 95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti, în sensul prelungirii termenului de acordare a acestor facilităţi până la data de 31 ianuarie 2022.

Hotărârea are în vedere prelungirea aplicabilităţii unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic și totodată care să stimuleze conformarea la plată a debitorilor care înregistrează debite restante la data de 31 martie 2020, în contextul actual al dificultăţilor financiare cu care se confruntă contribuabilii afectaţi direct sau indirect de criza SARS-CoV-2, ținând cont de faptul că obligaţiile accesorii îngreunează plata acestor obligații.

Procedura se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrative teritoriale ori instituții publice care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante către bugetul local al Orașului Călimănești.

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

  • 10.06.2021, întreruperi de scurtă durată în intervalele orare 09.30-10.00 și 11.00 – 11.30 Călimănești – PTA Motel Lotrișor, PTA Gara Turnu (terț), PTA Mănăstirea Turnu (terț)
  • 11.06.2021, întreruperi de scurtă durată în intervalele orare 09.30-10.00 și 15.00 – 15.30 Călimănești – PTA  Motel Lotrișor, PTA Gara Turnu (terț), PTA Mănăstirea Turnu (terț)

Serviciul de Telecomunicații Speciale a distribuit tuturor centrelor de vaccinare din județul Vâlcea numere de apel pentru cei care doresc să se imunizeze împotriva COVID-19.

Pentru orașul Călimănești sunt funcționale două numere de telefon pentru fiecare centru de vaccinare:

  • Campus școlar/Liceul Tehnologic Călimănești: 0751224970;
  • Centrul 1_Campus școlar Liceul Tehnologic Călimănești: 0790238346

În tabelul atașat puteți găsi numerele de telefon ale tuturor centrelor de vaccinare din județul Vâlcea.

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

  • 05.2021, ora 09.00-16.00: Călimănești – PTCZ Casa de Cultură
  • 05.2021, ora 09.00-16.00: Călimănești – PTCZ Blocuri Căciulata

În vederea prevenirii răspândirii virusului Gripei Aviare și Pestei Porcine vă prezentăm în Anexele 1 și 2 (atașate) măsurile ce trebuie luate în vederea reducerii riscului de apariție a Gripei Aviare și Pestei Porcine Africane.

Ultimele evenimente care au încheiat joi, 20 mai 2021, manifestările dedicate sărbătoririi a 633 de ani de la prima atestare a orașului Călimănești s-au desfășurat în Sala de Consiliu a Primăriei: Lansarea celui de-al doilea volum  al cărții “Rememorări cu gust de pelin”, semnat de Sorin Zamfirescu și Expoziția de fotografie veche „Chipurile de odinioară ale călimăneștenilor”, propusă de sociologul și omul de cultură Ligia Rizea.

Primarul Florinel Constantinescu le-a mulțumit celor doi oameni născuți în orașul Călimănești care au readus în memoria călimăneștenilor istoria locală:

Când am spus că voi participa la lansarea celui de-al doilea volum al Rememorărilor cu gust de pelin, semnat de Sorin Zamfirescu, cineva m-a întrebat dacă am gustat vreodată pelinul. Este adevărat că nu am o amintire a gustului de pelin decât în amestecurile alimentare cunoscute. Este dulce-amar cred, mai degrabă amar, dar nu amar de nesuportat.

Viața ne oferă tuturor întâmplări dintre cele mai diverse. Unele dintre ele, cu un nevinovat gust de pelin. Altele cu gust de pelin obligatoriu, agresiv și în concentrații greu de suportat. Cam așa sunt multe dintre istoriile personale și de familie pe care Sorin Zamfirescu ni le-a povestit în primul volum. Instalarea regimului comunist în România a frânt multe destine, inclusiv pe acelea ale unora dintre cei mai cunoscuți și respectați oameni din Călimănești. Nae Zamfirescu, profesor și primar în Călimănești, tată al lui Sorin Zamfirescu, se va afla printre ei. Arestat și ținut în închisoare timp de câțiva ani, fără a fi judecat, este urmărit și înregistrat de Securitate până la senectute, fără nicio justificare de bun simț. Ce gust să aibă rememorările unei asemenea vieți și a celor care au trăit în familia lui Nae Zamfirescu, urmăriți cu aceeași încrâncenare de regimul comunist?

Așteptam cu mare interes acest al doilea volum al dezvăluirilor publice ale propriei vieți, profesionale dar și politice. Autorul este un politician de dreapta și ultimii treizeci de ani a participat la multe bătălii politice și electorale, după cum știm.

Cartea lui Sorin Zamfirescu deschide larg o fereastră către una dintre cele mai importante familii din Călimănești. Avem nevoie să ne întoarcem privirile spre trecutul nostru pentru a duce cu noi în viitor pe cât mai mulți dintre cei care au construit istoria noastră locală.

În aceeași direcție, sociologul și omul de cultură Ligia Rizea ne propune o expoziție de fotografii ale vechilor familii din Călimănești. Călătoria vizuală în care vom porni împreună ne va aduce multă informație despre stâlpii societății noastre, care, ca în orice comunitate puternică, sunt marile familii locale.

Sunt bucuros că putem fi martori împreună la aceste două evenimente clădite de doi dintre cei mai interesanți oameni care s-au născut la Călimănești: Ligia Rizea și Sorin Zamfirescu.

Le mulțumesc cu multă recunoștință!

Primar,

Florinel CONSTANTINESCU

20 mai 2021, Călimănești

La sărbătorirea a 633 de ani de la prima atestare documentară a orașului Călimănești, după ședința festivă a Consiliului Local, care s-a desfășurat la Primărie și la care au participat prefectul județului Vâlcea, domnul Sebastian Fârtat, consilieri locali, invitați de seamă ai orașului, oameni de cultură, ziariști, manifestările au continuat la Mănăstirea Cozia, unde au fost aniversate și cele mai longevive familii din localitate.

Cu această ocazie, primarul orașului Călimănești, domnul dr. Florinel Constantinescu, i-a felicitat pe sărbătoriți și le-a urat mulți ani împreună, în sănătate și bucurii:

Ne-am adunat aici să aniversăm și să omagiem cele mai longevive familii din orașul Călimănești. Facem acest lucru de mai mult timp, dar cred că acesta este unul dintre cele mai importante gesturi de recunoaștere publică pe care le avem de făcut.

Familia este, cred eu, cea mai importantă instituție pentru un om. Lumina primei zile din viața fiecăruia a fost văzută într-o familie și acest lucru ne va urmări întreaga viață. Pentru că lumina nu este doar aceea pe care o dă soarele, ci și lumina pe care o dau, în familie, părinții, bunicii, frații, surorile, verișorii și toți ceilalți, alături de care copiii devin adolescenți, tineri, oameni maturi și apoi vârstnici, veterani, ca doamnele și domnii pe care îi sărbătorim acum.

Acesta este un omagiu adus familiei, locul în care fiecare dintre noi a devenit om. Prin comparație, la școală ne dezvoltăm intelectual, la biserică ne dezvoltăm moral, iar în familie ne dezvoltăm priceperile de a fi la rândul nostru oameni, în toată puterea cuvântului.

Aceasta este o zi în care omagiem familia. Familia rezistentă, ajunsă, iată, la 50 de ani. Nu există mai mare mândrie în viață decât să arăți celorlalți oameni o familie construită să reziste în timp. O familie care a adunat atâtea decenii de viață a trebuit să treacă, evident, și prin multe încercări și greutăți. Faptul că familiile dumneavoastră au acum o vârstă atât de importantă arată că ele s-au bazat pe bună înțelegere și - cel mai important lucru - pe multă iubire. Acesta este sentimentul cel mai important într-o familie. Familiile reușite încep cu o poveste de iubire și rezistă numai dacă povestea aceea durează. Avem, așadar, în fața noastră și mari povești de iubire.

Felicitările mele se referă la acest lucru. La povestea de iubire care v-a ținut împreună și pe care vă urez să o continuați încă mulți ani în sănătate și bucurii.

La mulți ani! 

Primar,

Florinel CONSTANTINESCU

20 mai 2021, Călimănești

Primăria orașului Călimănești informează cetățenii că au obligația de a respecta prevederile legale impuse de legislație, privind arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase.

În vederea diminuării fenomenului de incendiere a vegetației uscate de pe terenurile agricole și a posibilității de propagare a focului la gospodării cetățenești și fond silvic, precum și pentru diminuarea fenomenului de poluare a aerului care are consecințe deosebit de grave asupra vegetației și asupra habitatelor naturale prin distrugerea cuiburilor de păsări, a mamiferelor și reptilelor, vă readucem în atenție prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului:

Conform art. 96, alin (1), pct. 9 din OUG 195/2005 privind protecția mediului: Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau a vegetației ierboase fără acceptul autorităților competente pentru protecția mediului și fără informarea prealabilă a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei, pentru persoanele fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice.

Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau a vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile suspuse refacerii ecologice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană.

Pentru evitarea unor astfel de evenimente, vă rugăm să respectați prevederile legale în vigoare, să luați toate măsurile necesare și să anunțați în prealabil Serviciul pentru Situații de Urgență al orașului Călimănești.

Ultima perioadă a fost dominată de contradicții, necunoscute, temeri, dar și de provocări și noi riscuri asumate, în fața cărora comunitatea din Călimănești a reacționat cu multă energie, trecând cu bine prin una dintre cele mai neașteptate perioade ale evoluției sale, la fel cum s-a întâmplat cu întreaga societate.

După aproape un an de la declanșarea pandemiei Covid-19, rețelele științifice internaționale au reușit să elaboreze vaccinuri eficiente împotriva acestui virus extrem de agresiv. În pofida scepticismului generalizat, știința a găsit un antidot, aflat acum în distribuție în toată lumea.

Eforturile administrației locale au făcut posibilă vaccinarea împotriva virusului SARS-Cov-2 și în orașul Călimănești prin intermediul Centrului de Vaccinare amenajat în Campusul Școlar al Liceului Tehnologic de Turism Călimănești.

Centrul de vaccinare din Călimănești (arondat localităților Călimănești, Berislăvești, Sălătrucel, Dăești, Runcu, Bujoreni, Muereasca) are amenajate două puncte de vaccinare, unul pentru vaccinul AstraZeneca și altul pentru vaccinul Pfizer.

Cei care vor să se vaccineze cu serul AstraZeneca (Vaxzevria) se pot prezenta direct la Centrul de vaccinare din Călimănești, fără a se mai înscrie pe platformă. Este, însă, important să verificați mai întâi disponibilitatea locurilor pe harta interactivă existentă pe platforma națională de informare cu privire la vaccinare. În momentul în care vă prezentați la centrul de vaccinare unde sunt locuri disponibile, trebuie să veniți cu un document de identitate și, evident, trebuie să vă asigurați că nu aveți simptome asociate COVID-19. Vaccinarea se va realiza în limita capacității de vaccinare a centrului, care în acest moment este de 96 persoane pe zi.

Pentru cei care vor să se vaccineze cu serul Pfizer (Comirnaty), Platforma de programare a fost optimizată, iar acum se poate vedea atât poziția în lista de așteptare, cât și capacitatea de vaccinare a centrului, care a crescut la 84 de persoane pe zi, reducându-se astfel timpul de așteptare.

În plus, Centrul de vaccinare din Călimănești are și echipă mobilă de vaccinare, care poate efectua vaccinarea persoanelor nedeplasabile la domiciliul acestora, în urma unei solicitări transmise către medicii de familie sau către Primăria orașului Călimănești. 

Vaccinarea protejează nu numai persoanele vaccinate, ci şi pe cele din jurul lor, reducând riscul de răspândire a infecţiilor COVID-19 la membrii familiei, colegii de serviciu, prieteni, vecini şi alte persoane din comunitate. Conform statisticilor la nivel național și mondial, un procent extrem de mic dintre persoanele vaccinate cu ambele doze s-au îmbolnăvit şi ulterior au dezvoltat forme uşoare.

Totodată, vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane va conduce la întreruperea lanţurilor de transmitere comunitară a virusului SARS-CoV-2, ceea ce va permite, ulterior, adoptarea unor măsuri de ridicare a restricţiilor şi de reluare a activităţilor economice într-un ritm normal.

Pagina 1 din 9