Gabriela Bercea

La mulți ani!

În urmă cu 632 de ani, domnitorul Mircea cel Bătrân a semnat două înscrisuri în care este pomenit și numele localității Călimănești. Acestea sunt documentele care fixează o bornă în timp pentru începuturile noastre la ieșirea Oltului din munți. Există dovezi arheologice care plasează începutul vieții într-o comunitate organizată aici mult mai devreme, în primii ani ai erei noastre. Vârsta reală a localității se poate plasa deci oriunde între cei 2000 de ani ai dovezilor arheologice și cei 632 de ani care au trecut de la înscrisul oficial, redactat la cancelaria domnitorului Mircea cel Bătrân. Convențional, sărbătorim de multă vreme perioada scursă de la primul document oficial cunoscut, adică și cei 632 de ani, pe care îi împlinim pe 20 mai 2020.

La mulți ani, Călimănești și tuturor celor care și-au legat viața de acest loc minunat!

Aniversarea noastră din acest an are desigur și un aspect inedit. Venim cu toții din izolarea impusă de criza de sănătate pe care o traversăm. Rămânem încă pentru o perioadă de timp la distanță unii de alții, pentru a ne proteja și pentru a proteja sănătatea celorlalți. Nu ne putem reuni ca în trecut, dar suntem pe deplin uniți în efortul pe care îl facem acum pentru binele tuturor. Și vom fi cu mult mai puternici purtând în gând în aceste zile o urare de viață lungă pentru stațiunea Călimănești și urări de fericire și de sănătate pentru fiecare dintre cei care îi dau viață zi de zi.

În fiecare an am evocat trecutul istoric al localității Călimănești, am evaluat prezentul pe care îl trăim și am proiectat viitorul nostru comun. Vom face același lucru și acum. Avem prilejul să revedem pas cu pas evenimentele istorice care s-au petrecut în trecut, consultând cu mai multă răbdare sursele tipărite din biblioteci și de pe internetul atât de bogat în conținut scris și în imagini fotografice surprinse, de-a lungul a peste o sută de ani, în stațiunea Călimănești. Eu am făcut acest lucru în ultima perioadă de timp și vă mărturisesc că mă simt ca proaspăt revenit dintr-o excursie înapoi în timp, pe aceste meleaguri. Prezentul nostru este o evoluție în modernitatea urbană la care avem acces acum. Proiectele noastre din ultimii ani, unele finalizate, altele aflate în plină derulare, au schimbat deja condițiile de viață oferite locuitorilor și turiștilor care ne vizitează. Viitorul care depinde de noi este optimist. Condițiile de ospitalitate sunt mai bogate și mai moderne și în acest an. Oamenii de afaceri au investit în creșterea turismului la Călimănești și Primăria în pregătirea pentru noul sezon a spațiilor publice aflate în administrare. Suntem cu toții încrezători că reluarea activităților turistice se va face în timp util, pentru a aduce prosperitate tuturor.

Eu cred că această aniversare trebuie să fie una a bucuriei și a speranței în viitor. Distanțarea fizică impusă de criza de sănătate prin care trecem ne apropie prin sentimentul de mândrie pe care îl trăim împreună, ca oameni ai locului pe care îl sărbătorim.

La mulți ani, Călimănești și tuturor celor care și-au legat viața de acest loc minunat!

Florinel CONSTANTINESCU

primar

 

20 mai 2020, Călimănești

Primăria orașului Călimănești a avut și are în implementare numeroase lucrări cu fonduri europene, dar și cu fonduri guvernamentale și locale.

Astfel, două proiecte cu fonduri europene au fost finalizate:

  • A fost realizată recepția finală a lucrărilor la Proiectul ”Construire – reabilitare zonă verde Poiana lui Căliman, Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, realizat cu fonduri europene, finanţat prin Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.2 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Noul parc se întinde pe o suprafaţă de 4150 mp şi are numeroase specii de arbori şi arbuşti, adaptate condiţiilor climatice locale. Locuitorii oraşului, dar şi turiştii se vor bucura de o zonă de relaxare, un loc de joacă pentru copii, de un foişor dotat cu bănci şi mese de şah, alei pavate şi un sistem de iluminat fiabil şi eficient energetic în interiorul zonei. Atracţia noului parc sunt, desigur, cei 7 cai, sculpturi de gradină în mărime naturală. Întreţinerea spaţiului verde nou creat se face printr-un sistem de irigaţii modern. Valoarea totală a proiectului este de 4.153.788,94 lei.
  • A fost realizată recepția finală a lucrărilor la Proiectul ”Creşterea eficienţei energetice în clădirea Grădiniţei cu program prelungit - Călimăneşti”, finanţat prin Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1.B din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Scopul proiectului a fost acela de a creşte eficiența energetică prin izolarea termică a clădirii Grădiniţei cu program prelungit – Călimăneşti, astfel încât să fie reduse costurile aferente întreținerii clădirii și să ofere un confort hidrotermic optim desfășurării activităţii aferentă destinaţiei clădirii. Valoarea totală a proiectului este de 1.375.673, 82 lei.

 Alte proiecte se află în derulare:

  • Proiectul „Creşterea eficienţei energetice în clădirea Şcolii Gimnaziale Jiblea Veche – Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, se află încă în implementare și va fi și el finalizat în curând. Valoarea totală a proiectului este de 3.125.269,50 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 2.642. 248, 70 lei din FEDR, 404.108,61 lei din Bugetul Naţional şi 62.170,57 lei contribuţie proprie a administraţiei oraşului Călimăneşti.
  • La Proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata – asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apei pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiţii 7.1. au demarat și lucrările de asfaltare în zona Seaca. În cadrul acestui proiect se vor moderniza 34 de străzi (din care una inclusiv trotuare) şi se vor reabilita exclusiv trotuarele a 2 străzi de pe raza staţiunii turistice şi balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata. Străzile incluse în proiect sunt: C-tin. Brîncoveanu, Drumul Vechi, Mihai Viteazu, Crişan, Cloşca, T. Vladimirescu, Şerban Cantacuzino, Mihai Eminescu, Arbatului, Nicolae Bălcescu, Reconstrucţiei, Alexandru Odobescu, 16 Februarie, 1907, Livezilor, General Magheru, Al. Vlahuţă, Trandafirilor, Garoafelor, Republicii, Oltului, Preot Dumitru Sandu, Popa Şapcă, Ghe. Doja, Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, Grigore Alexandrescu, Ion Creanga, Cîmpului, Plutelor, Merilor, Ana Ipătescu, Neagoe Basarab, C. Dobrogeanu Gherea, Horia, Aurel Vlaicu. Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 2192.901,62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEADR 16.840.325,36 lei, respectiv din Bugetul Naţional 2.575.579,16 lei.
  • Tot în derulare se află și lucrările de reabilitare a podului pe strada G-ral Magheru, peste pârâul Valea Satului, în zona Jiblea Veche.
  • Lucrările de modernizare a Parcului Pompierilor din zona pieței Călimănești sunt în desfășurare. Au fost reabilitate aleile, locul de joacă pentru copii, au fost plantați arbuști.
  • O altă investiție aflată în derulare este cea de realizare a trotuarului pe strada Gării în Jiblea Veche.

 În viitorul apropiat vor începe lucrările în cadrul altor investiții:

  • La Proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti judeţul Vâlcea” vor începe lucrările de modernizare a sistemul de iluminat public prin înlocuirea şi completarea aparatelor de iluminat cu aparate cu tehnologie LED. Proiectul are o valoare totală de 11.471.433,70 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 11.173.307,30 lei din FEDR şi 1.482.173,42 lei din Bugetul Naţional. Prin implementarea proiectului vor fi realizate: 51.37 km de reţea de drumuri publice iluminate; 1501 de stâlpi de diferite tipuri, din care 238 stâlpi vor fi noi, metalici, pentru iluminat; 1638 aparate de iluminat cu surse LED de 5 tipuri; sistem de alimentare cu panouri fotovoltaice pentru iluminatul curţilor interioare ale blocurilor; stâlpii pentru 3 treceri de pietoni se vor echipa cu sistem de alimentare fotovoltaic; 22 puncte de aprindere;  sistem de monitorizare şi dispecerizare a întregului sistem de iluminat public cu un sistem inteligent de comandă şi diagnoză care permite în timp real accesul la parametrii de funcţionare ai reţelei; Lucrări de extindere a reţelei de iluminat public pe următoarele zone: de la secţia DN – Seaca, spre Blue River (pe partea stânga spre Rm. Vâlcea) –1000 m; strada Cloşca spre strada Tudor Vladimirescu – cca 150 m; strada Anton Pann, de la fam. Băluica spre str. 24 Ianuarie.- cca. 400 m; strada Anton Pann, zona Sub coasta Câmpului – cca. 1000 m.
  • Vor demara și lucrările la Proiectul “Refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste Valea Roștii (Căldărilor), în punct Idițoiu”.
  • Investiția privind lucrările de reabilitare termică a blocurilor 1 și 2 din Căciulata va continua cu cel de-al doilea bloc, unul fiind finalizat în luna decembrie a anului trecut. Lucrările constau în anveloparea exterioară, înlocuirea șarpantei și învelitorii, izolarea planșeului peste ultimul nivel.

Orașul Călimănești dispune de un sistem  centralizat de alimentare cu apă potabilă în lungime de  50,118  km, alcătuit din: surse de apă Brădișor și Pârâu Păușa, cu aducțiunile respective; stație de tratare apă din sursa Pârâu Păușa; rețele de canalizare menajere și pluviale, stație de epurare. Pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată  în orașul Călimănești, administrația locală a întocmit proiectul “Extindere, reabilitare și modernizare rețea apă potabilă și canalizare în oraș Călimănești”. Valoarea totală estimată a investiției se ridică la 11.166.799,31 lei fără TVA, din care 1.118.175,0 lei  fără TVA pentru extindere rețea de apă potabilă, 1.760.750,18 lei fără TVA pentru reabilitare rețea distribuție apă potabilă și  branșamente (înlocuire  conducte  vechi) și 8.287.874,13 lei fără TVA pentru extindere  rețea canalizare apă menajeră.

Prin proiectul de investiție se propune extinderea rețelelor de apă potabilă, înlocuirea conductelor învechite de oțel și fontă cu unele noi din polietilena de înaltă densitate, precum și extinderea rețelei de apă uzată pentru preluarea riveranilor, în toate localitățile componente ale orașului: Jiblea Nouă, Seaca, Jiblea Veche, Călimănești, Căciulata și Păușa.

Astfel, în ceea ce privește investiția “extindere, reabilitare și modernizare rețea apă potabilă”, aceasta are două componente. Prima componentă se referă la extindere rețelelor de apă potabilă și au fost identificate 12 străzi care, pe o lungime totală de aproximativ 8,8 km, nu beneficiază de rețea  alimentare cu apă potabilă: Merilor (Biserica Jiblea Nouă-Calea Ferată), Preot Dumitru Sandu (Biserica-Strada Oltului), Drumul Vechi (Pantoi-Str.Brâncoveanu), Constantin Brâncoveanu (CLT-Intrarea în meri), 16 Februarie (pod CFR- Preot Negrea), Plutelor, General Magheru (Livezilor loc. Gavrilă), La Bisericești (Anton Pann-Intrarea dinspre nord), Brazilor (CLT-Motel Cozia-Tabară), Florilor (CLT-Uzina de apă), Calea lui Traian (Șc.Generală-Popasul Europa 15 A), Intrarea Ștrandului (Perla Oltului-Str. Căciulata), Constantin Brâncoveanu.

A doua componentă se referă la “reabilitare rețea distribuție apă potabilă și branșamente (înlocuire conducte învechite)”, pe o lungime totală de 11.085 metri, pe străzile: Centralei, Pieței, Fagilor, Livezilor, 24 Ianuarie, Decebal, Tudor Vladimirescu (Mihai Viteazul/CLT), Mircea cel Bătrân, Aurel Vlaicu, Freziilor, Salcâmilor, Ostrovului, Zambilelor, Gării, Izvorului, Furnica, Steluța, Gruioane, Platanilor, 1 Mai, Calea lui Traian (Annabella-Tudor Vladimirescu; Mircea cel Bătrân-Mihai Eminescu).

Pentru “extinderea rețea canalizare apă menajeră”, proiectul prevede realizarea de lucrări pe o lungime totală de 19.092 metri, pe străzile: Preot Dumitru Sandu, Plutelor, Republicii, Neagoe Basarab, Merilor, Alexandru Vlahuță, General Magheru (Intersecție Livezilor-Trica), General Magheru (Intersecție Livezilor-Gavrilă,), Florilor, Teilor, Brazilor, Fagilor, Salciei, Pinilor, Magnoliei, Ogrăzilor, AI Cuza, Calea lui Traian (Pârâul Ogoare-  Sediu DN), Mircea cel Bătrân (Serei-Cantacuzino), Serei, Izvorului, 1 Mai, Orizont, Castanilor, Depozitului, Anton Pann, La Bisericești, Aurel Vlaicu, Constantin Brâncoveanu.

CFR Călători şi-a adaptat mersul de tren la condiţiile de circulaţie impuse prin Ordonanţele Militare şi prin instituirea stării de urgenţă, pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID 19. CFR Călători face posibile deplasările atât pentru navetă, cât şi cele inter-regionale cu respectarea măsurilor adoptate de autorităţile abilitate. Persoanele care trebuie neapărat să călătorească în această perioadă trebuie să respecte toate prevederile Ordonanţelor, dar şi regulile de comportament şi igienă impuse de Ministerul Sănătăţii.

Pentru asigurarea distanţei sociale, în trenuri se aplică regula "un loc liber, un loc ocupat". Principiul se aplică şi la vagoanele de dormit şi cuşetă. Măsura este luată pentru a preveni răspândirea infecţiei cu COVID 19 şi pentru a asigura un transport în condiţii de siguranţă pentru pasagerii noştri şi personalul propriu.

Personalul de tren şi mecanicii de automotor au fost instruiţi să anunţe călătorii din tren prin instalaţiile de sonorizare şi/sau verbal referitor la păstrarea unei distanţe minime de siguranţă între ei, respectiv cei puţin un loc liber între persoane.

Vă recomandăm şi dumneavoastră să faceţi acest lucru din proprie iniţiativă şi atunci cândbocupaţi locurile, dar şi atunci când urcaţi în trenuri. Evitaţi aglomerarea pe peroane, la un singur vagon sau la o singură urcare a acestuia.

La verificarea biletelor, personalul de tren nu atinge biletele ci doar le vizualizează pentru a păstra o distanţă sigură faţă de călătorii noştri şi îi îndrumă către locurile /vagoanele libere pentru a respecta distanţa în trenurile fără regim de rezervare.

CFR Călători a suplimentat şi suplimentează capacitatea de transport cu vagoane clasă, iar pe perioada sărbătorilor pascale si pentru vagoane de dormit şi cuşetă, pentru a asigura mai mult spaţiu între călători şi pentru evitarea aglomerării trenurilor. Acolo unde există această tendinţă sunt introduse vagoane suplimentare pentru respectarea principiului "un loc liber, un loc ocupat".

În prezent, orașul Călimănești dispune de o rețea de distribuție gaze naturale în lungime de 42 km și o rețea de energie electrică în lungime de 49,50 km.

Ținând seama de numeroasele solicitări ale cetățenilor orașului Călimănești precum și de dezvoltarea urbanistică a localității, Primăria a întocmit Proiectul “Extindere rețele gaze naturale și energie electrică în orașul Călimănești”, o investiție estimată la 6.172.667,80 lei inclusiv TVA. Implementarea acestui proiect va extinde rețeaua de gaze naturale pe o lungime de 8.063 metri și rețeaua de energie electrică pe o lungime de 5.463 metri.

Investiția de față se referă la extinderea rețelelor de gaze naturale și energie electrică, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum și la rețeaua de energie electrică, în toate localitățile componente ale U.A.T. Oraș Călimănești: Jiblea Nouă, Seaca, Jiblea Veche, Călimănești, Căciulata și Păușa.

Proiectul prevede extinderea rețelei de gaze naturale pe străzile: Cloșca, Preot Dumitru Sandu, Șerban Cantacuzino, Livezilor, Neagoe Basarab, Tudor Vladimirescu, Florilor, Teilor, Magnoliei, Brazilor, Pinilor, Merilor, Pieței, Platanilor, Ostrovului, Margaretelor, Drumul Vechi, Barajului (Crinilor-Pod Coisca), Constantin Brâncoveanu și extinderea rețelei de energie electrică pe străzile General Magheru, Drumul Merilor, Păcii, Florilor, Drumul Vechi, Brazilor.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, prin primar și comandantul Poliției Călimănești, este recunoscător dumneavoastră, cetățenilor orașului, precum și preacuvioșilor și preacucernicilor părinți și voluntarilor acestora, care prin efortul dânșilor au făcut ca Lumina Sfântă să fie în casele tuturor locuitorilor.

În orașul Călimănești, aceste Sărbători Pascale s-au desfășurat în liniște și armonie, cu multă pace sufletească. Am demonstrat încă o dată că locuitorii acestui oraș sunt înțelepți și responsabili, dovadă fiind respectarea măsurilor impuse prin ordonanțele militare pentru noi toți.

Vă urăm sărbători frumoase în continuare!

Activitatea aparatului de specialitate al Primarului oraşului Călimăneşti se desfăşoară într-o clădire veche a cărei construcţie a început în anul 1924 şi a fost finalizată în anul 1926. Odată cu trecerea timpului şi dezvoltarea oraşului, dimensiunea funcţională a acesteia a devenit necorespunzătoare cu necesităţile actuale pentru asigurarea unei activităţi eficiente scopului în care a fost construită. Clădirea nu a fost reabilitată în întregul ei niciodată. Deşi în ultimii ani s-a aflat pe lista de investiţii a oraşului, din cauza resurselor financiare limitate, întotdeauna au existat proiecte prioritare acestuia.

Din aceste motive, primarul orașului Călimănești, domnul dr. Florinel Constantinescu, a inițiat realizarea unui proiect pentru reabilitarea sediului în care își desfășoară activitatea angajații administrației publice locale.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea sediului Primăriei” este propus spre finanțare prin Programul Operațional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1. Operațiunea B – clădiri publice și vizează creșterea eficienței energetice a clădirii prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, introducerea, reabilitarea și modernizarea și a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încalzire și a apei calde menajere.

Cererea de finanțare este eligibilă din punct de vedere tehnic și financiar, proiectul aflându-se în așteptare pentru semnarea contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului este de 3.029.458,00 lei.

Proiectul „Construire sediu Serviciul pentru Situații de Urgență cu anexe și utilități” a fost depus de administrația locală a orașului Călimănești la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Alte Obiective de Interes Public sau Social" spre a fi realizată prin Compania Națională de Investiții.

Prin realizarea investiției propuse se vor realiza condiții corespunzătoare pentru buna desfășurare a activitățiilor specifice situațiilor de urgență, a personalului și depozitarea echipamentelor aflate în dotarea acestui serviciu.

Serviciul pentru Situații de Urgență al Orașului Călimănești își desfășoară activitatea într-o clădire amplasată în imediata apropiere a pieței publice și a mai multor magazine alimentare,  iar accesul este îngreunat de fluxul de oameni care își fac cumpărăturile  în zonă și de mașinile care aprovizionează piața. Clădirea este contruită în anul 1970.

Terenul pe care se dorește realizarea obiectivului face parte din domeniul public al orașului Călimănești și este situat pe strada Serei din localitate.

Prin realizarea investiției construcția va fi una cu parter și etaj, care să cuprindă următoarele spații pentru desfășurarea activitățiilor specifice situațiilor de urgență: 2 spații de garare a autospecialelor din care unul să aibă o rampă pentru întreținere și mentenanță; birouri pentru șef  serviciu, șef compartiment prevenire, încăperi pentru personalul care deservește autospecialele (birou, vestiare, grup sanitar), încăpere destinată pregătirii personalului, 2 încăperi destinate depozitării materialelor de intervenție și întreținere, încăperi destinate centralei termice și depozitării combustibilului solid, încăpere destinată aparaturii din dotare (înștințare-alarmare, radioficare).

Pagina 5 din 10