Gabriela Bercea

Miercuri, 11 Martie 2020

Sprijin pentru Parohia Păușa

La propunerea domnului primar dr. Florinel Constantinescu, Consiliul Local al oraşului Călimăneşti a aprobat la sfârşitul lunii februarie un sprijin financiar în valoare de 5.000 lei pentru Parohia Păuşa. Banii vor fi folosiţi de către Parohie pentru executarea unor lucrări de vopsire a acoperişului bisericii, care, fiind din tablă zincată şi foarte vechi, din cauza trecerii timpului, se află într-o avansată stare de degradare şi necesită intervenţie urgentă. Suma se acordă din bugetul local pe anul 2020 – CAP. 67 – Cultură, Recreere, Religie.

Piaţa din centrul oraşului Călimăneşti va fi reabilitată pentru a oferi condiţii conforme cu normele sanitare în vigoare producătorilor locali şi din împrejurimile localităţii atât pentru desfacerea produselor agricole şi alimentare tradiţionale (legume, fructe, preparate din carne), cât şi pentru cele piscicole.

În prezent, în Călimăneşti, activitatea de comercializare a produselor tradiţionale se desfăşoară într-un imobilul construit în urmă cu foarte mulţi ani, imobil care nu oferă condiţii decât pentru comercializarea legumelor şi fructelor, deşi zona în care este amplasat oraşul este pe de o parte o zonă pescărească de tradiţie şi pe de altă parte o zonă în care se produc numeroase produse tradiţionale.

Din aceste motive, administraţia locală își dorește realizarea unui proiect de modernizare a pieţei din centrul oraşului şi, bineînţeles, obţinerea unei finanţări care să permită implementarea unui astfel de proiect.

Astfel, în Călimăneşti se va crea un „Centru de comercializare a produselor tradiţionale şi peşte”. Valoarea investiţiei se ridică la peste 1.000.000 lei. Investiţia propusă se încadrează în tendinţa generală de dezvoltarea a oraşului şi contribuie la promovarea produselor locale tradiţionale.

  • Casa de Cultură Florin Zamfirescu Călimăneşti
  • Centrul cultural recreativ Jiblea Nouă
  • Centrul multifuncţional
  • Şcoala cu clasele I - IV Jiblea Nouă
  • Modernizarea şi reabilitarea unor străzi

Cinci obiective vor fi modernizate şi reabilitate în localitate prin proiectul “Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea Oraşului Călimăneşti”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – “Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”: Casa de Cultură Florin Zamfirescu Călimăneşti, Centrul Cultural Recreativ Jiblea Nouă, Centrul Multifuncţional, Şcoala cu clasele I - IV Jiblea Nouă inclusiv  amenajarea terenului aferent, precum şi Modernizarea şi reabilitarea unor străzi pe raza staţiunii Călimăneşti – Căciulata. Valoarea totală a proiectului realizat de Primărie este de 24.492.027,40 lei. Contribuţia proprie a oraşului Călimăneşti pentru acest proiect va fi de 1.687.992,11 lei, compusă din 465.388,49 lei reprezentând contravaloarea contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului şi 1.222.603,62 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului.

Joi, 5 martie 2020, ora 14.00, Clubul Seniorilor Călimăneşti organizează un moment special dedicat doamnelor cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Internaţională a Femeii: „Din poezia de dragoste şi dulcele vers al romanţelor de altădată”. Evenimentul îi va avea ca protagonişti pe poeţii Vasian Mircescu, Nicu Ghinoiu, Doru Olănescu, Nicuţă Ioan Lungu. Momentul mai cuprinde un recital de romanţe susţinut de ing. Gheorghe Cărbunescu şi prof. Mariana Anastasiu, precum şi o tombolă cu surprize. Moderatorul întâlnirii este Fenia Driva, scriitor şi preşedinta Clubului Seniorilor.

Clubul Seniorilor a fost înfiinţat prin hotărâre a Consiliului Local al oraşului Călimăneşti şi a fost inaugurat de domnul primar dr. Florinel Constantinescu în luna decembrie a anului 2019.

Clubul funcţionează în spaţiul situat pe strada Pieţei nr. 2, Bloc B1, Corp F, demisol şi este coordonat prin intermediul Serviciului Turism, Cultură, Agrement din cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti, având un Regulament de organizare şi funcţionare aprobat tot prin hotărâre a Consiliului Local.

Spaţiul a fost dotat de către Primăria oraşului Călimăneşti astfel încât să fie creat un spaţiu de relaxare şi socializare destinat desfăşurării unor activităţi culturale - muzicale, arte plastice, poezie - întruniri ale seniorilor pentru relaţionarea şi socializarea pe diverse teme şi a readucerii acestora în viaţa socială activă a comunităţii.

Trei proiecte prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II se află în implementare în oraşul Călimăneşti: „Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti” cu o valoare de 323.190,00 lei; „Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Şcoala Gimnazială Şerban Vodă Cantacuzino Călimăneşti”, cu o valoare de 383.180,00 lei şi „Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 Călimăneşti”, cu o valoare de 464.470,00 lei.

Fondurile atrase de Primăria oraşului Călimăneşti prin PNDL 2 au dus la dotarea şi utilarea celor trei unităţi de învăţământ cu mobilier specific didactic şi de laborator, cu electronice şi electrocasnice, cu material didactic şi de laborator,  precum şi cu sisteme şi alte categorii de echipamente şi dotări independente.

PNDL este un program de finanţare multianual şi are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare necesare pentru a creşte atractivitatea climatului investiţional al localităţilor din România. Programul finanţează proiecte diverse, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie.

Luni, 2 martie 2020, domnul primar dr. Florinel Constantinescu a primit vizita elevilor participanţi la expoziţia de mărţişoare şi produse lucrate manual, intitulată „Primăvara în sufletul copiilor”, expoziţie care s-a deschis în data de 26 februarie în holul Primăriei oraşului Călimăneşti (Corpul B). Evenimentul este realizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino”, Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti şi Asociaţia Simbio din Călimăneşti. Pentru al doilea an consecutiv, expoziţia are şi un scop umanitar, astfel că banii obţinuţi vor fi donaţi unor copii aflaţi în dificultate, fără posibilităţi materiale şi care sunt în evidenţa Biroului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Călimăneşti. Pentru efortul lor de a realiza mărţişoare şi produse lucrate manual cu multă dragoste şi pricepere, elevii unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Călimăneşti au fost recompensaţi cu dulciuri de către Primărie. Mulţumim cadrelor didactice pentru coordonarea excelentă a copiilor şi elevilor participanţi în expoziţie, mulţumim tuturor celor care s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea evenimentului şi, nu în ultimul rând, mulţumim tuturor celor care au donat mărţişoare şi produse lucrate manual pentru a fi valorificate în scop umanitar.

Cei care vor să contribuie la scopul umanitar al expoziţiei mai au încă posibilitatea să o facă prin achiziţionarea unui mărţişor, lăsând banii în urna pentru donaţii aflată în zona expoziţiei din holul sediului Primăriei (Corpul B).

Expoziţia poate fi vizitată până pe data de 10 martie 2020.

 

Primăria oraşului Călimăneşti în parteneriat cu Asociaţia SCIENTIA NEMUS şi Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” implementează în perioada 07.02 2018 – 06.02.2021 proiectul ID POCU/138/4/1/114614 cu titlul ”SISTEM – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 13.753.324,87  lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimăneşti din judeţul Vâlcea, prin implicarea a cel puţin 600 de persoane, cu precădere din rândul populaţiei de etnie romă, în măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinerea dezvoltării şi furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătăţire a condiţiilor de locuit, combaterea discriminării şi promovării multiculturalismului.

Proiectul SISTEM – Călimăneşti a trecut în altă etapă din 27.01.2020 când s-a extins la întreaga comunitate din Călimăneşti.

Un segment important al acestui proiect este cel de antreprenoriat în care se asigură specializarea a 100 de persoane. În urma concursului de planuri de afaceri 30 dintre acestea vor fi subvenţionate cu 25.000 euro.

Cei trei câştigători din această a doua etapă sunt: Filigean Vasile - Atelier de reparaţii electrice, alternatoare şi electromotoare auto; Lupu Roxana - Desing şi mobilier cu răşină epoxidică şi licheni stabilizati; Popa Mircea – Ciuli Taxi. Ei au semnat contractele joi, 27 februarie 2020, la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, în prezenţa domnului primar dr. Florinel Constantinescu şi a echipei de implementare a proiectului.

Oraşul Călimăneşti va avea o nouă bază sportivă. Investiţia este realizată de Compania Naţională de Investiţii, în cadrul subprogramului “Complexuri sportive”, pe un teren la Seaca, în Punctul Izlaz, în imediata apropiere a Centrului de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia. Finanţarea este asigurată în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final şi ca urmare a acceptării candidaturii României pentru organizarea efectivă la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

Baza sportivă de TIP 1 de la Seaca va avea teren sportiv de dimensiuni omologate UEFA şi FRF (dimensiuni 105 m x 68 m), cu nocturnă şi tribune pentru 500 de spectatori, teren sportiv mic ce va fi tuşat pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis (dimensiuni 20 m x 40 m), o clădire administrativă, care include şi spaţii pentru vestiare, precum şi o parcare pentru autovehicule şi autocare.    

Consiliul Local al oraşului Călimăneşti a aprobat predarea către Compania Naţională de Investiţii (CNI), pe bază de protocol, a terenului situat în localitatea Seaca, punctul Izlaz Seaca, în vederea şi pe perioada realizării a obiectivului de investiţii  „Construire bază sportivă TIP 1”, precum şi angajarea finanţării din bugetul local al localităţii a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Păstrând tradiţia, în perioada 26 februarie - 10 martie 2020, Primăria oraşului Călimăneşti va găzdui expoziţia de mărţişoare şi produse lucrate manual, intitulată „Primăvara în sufletul copiilor”. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino”, Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti şi Asociaţia Simbio din Călimăneşti.

Pentru al doilea an consecutiv, scopul educativ de păstrare a tradiţiei mărţişorului la nivelul comunităţii va fi dublat de un scop umanitar, întrucât în cadrul proiectului elevii participanţi, coordonaţi de cadre didactice, vor expune mărţişoare şi produse lucrate manual cu multă dragoste şi pricepere chiar de către ei, pe care le vor valorifica, iar banii obţinuţi vor fi donaţi unor copii aflaţi în dificultate, fără posibilităţi materiale şi care sunt în evidenţa Biroului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Călimăneşti.

Astfel, cei care vor să contribuie la scopul umanitar al expoziţiei au posibilitatea să o facă prin achiziţionarea unui mărţişor, lăsând banii în urna pentru donaţii aflată în zona expoziţiei din holul sediului Primăriei.

Expoziţia poate fi vizitată până pe data de 10 martie 2020.

Un nou proiect cu fonduri europene a fost demarat de Primăria oraşului Călimăneşti, iar prin implementarea lui localitatea va beneficia de un iluminat public modern şi eficient.

Proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti judeţul Vâlcea” va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", prioritatea de investiţie 3.1" Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei îi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor.", Operaţiunea C - Iluminat Public.

Prin acest proiect, Primăria oraşului Călimăneşti, îşi propune creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public din localitate.

Obiectivul general al proiectului este acela de a moderniza sistemul de iluminat public prin înlocuirea şi completarea aparatelor de iluminat cu aparate cu tehnologie LED.

Proiectul are o valoare totală de 11.471.433,70 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 11.173.307,30 lei din FEDR şi 1.482.173,42 lei din Bugetul Naţional.

Prin implementarea proiectului se doresc a fi realizate: 51.37 km de reţea de drumuri publice iluminate; 1501 de stâlpi de diferite tipuri, din care 238 stâlpi vor fi metalici noi pentru iluminat; 1638 aparate de iluminat cu surse LED de 5 tipuri; sistem de alimentare cu panouri fotovoltaice pentru iluminatul curţilor interioare ale blocurilor; stâlpii pentru 3 treceri de pietoni se vor echipa cu sistem de alimentare fotovoltaic; 22 puncte de aprindere;  sistem de monitorizare şi dispecerizare a întregului sistem de iluminat public cu un sistem inteligent de comandă şi diagnoză care permite în timp real accesul la parametrii de funcţionare ai reţelei; Lucrări de extindere a reţelei de iluminat public pe următoarele zone: de la secţia DN – Seaca, spre Blue River (pe partea stânga spre Rm. Vâlcea) –1000 m; strada Cloşca spre strada Tudor Vladimirescu – cca 150 m; strada Anton Pann, de la fam. Baluica spre str. 24 Ianuarie.- cca. 400 m; strada Anton Pann, zona Sub coasta Câmpului – cca. 1000 m.

Pagina 8 din 10