Aura Nicolaescu

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect bunuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit – LOT 3 - MATERIALE DE CONSTRUCŢII în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114614 „SISTEM Călimanesti - Servicii Integrate de Sănătate, Trăi, Educație și Muncă în Călimăneşti.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC DAMILA SRL cu o valoare ofertată de 15.713,18 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier - clădiri cu destinație social-culturale și educative din orașul Călimănești pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RAMIL PROIECT S.R.L. cu o valoare ofertată de 115.000,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier - clădiri cu destinație social-culturale și educative din orașul Călimănești pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RAMIL PROIECT S.R.L. cu o valoare ofertată de 115.000,00 lei fără TVA.

Primăria orașului Călimănești lansează procedura în vederea achiziționării de Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier - clădiri cu destinație social-culturale și educative din orașul Călimănești pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870

 Proiectul prevede reabilitarea si modernizarea a 4 obiecte de investitii, respectiv:

 • Obiect 1 - CENTRUL CULTURAL SI RECREATIV JIBLEA NOUA;
 • Obiect 2 - SCOALA CU CLASELE I-IV JIBLEA NOUA;
 • Obiect 3 - CASA DE CULTURĂ FLORIN ZAMFIRESCU;
 • Obiect 4 - CENTRUL MULTIFUNCTIONAL CALIMANESTI:

Serviciul de dirigentie de santier pentru cele 4 obiecte de investitii prevede urmatoarele specializari:

 • Constructii civile;
 • Instalatii electrice;
 • Instalatii sanitare, termoventilatie;
 • Instalatii gaze naturale.
 • Menționăm faptul că achiziția referă la un proiectul finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Obiectivul specific 13.1- Îmbunatatirea calitatii vietii a populatiei în orasele mici si mijlocii din România, conform contractului de finanţare nr. 5629/17.07.2020

 În cazul în care sunteți interesați vă rugăm să încărcați în catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastră de preț pentru efectuarea serviciilor mai sus menționate.

Pentru identificarea ofertei de preț ce se va publica în catalogul electronic de către ofertant, vă rugăm ca la denumirea reperului să folosiți titulatura ”Servicii asistență tehnică - dirigentie de santier - clădiri din orașul Călimănești

Oferta va conține prețul fără TVA.

Condiții de participare: Achiziția se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.

Oferta financiară detaliată, autorizația și CV-ul dirigintelui de șantier vor fi depuse direct la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Oferta va conţine prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 15.07.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect: Lot 6 - „Cursuri de formare profesionala - Solicitant”, în cadrul Proiectului „SISTEM Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti”, cod SMIS 114614- tehnician in hotelarie.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC APT INTERNATIONAL. S.R.L, având prețul ofertat de 1.398 lei/cursant.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   Servicii de verificare D.T.A.C. și P.T., cerința Ie, pentru obiectivul „Trecerea Rețelelor Aeriene în Subteran – Realizarea Unei Rețele de NETCITY în Orașul Călimănești, Județul Vâlcea.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată de 1.500,00 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de Servicii de verificare D.T.A.C. și P.T., cerința Ie, pentru obiectivul „Trecerea Rețelelor Aeriene în Subteran – Realizarea Unei Rețele de NETCITY în Orașul Călimănești, Județul Vâlcea

 Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerința solicitată.

 Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 09.07.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Nemeș Ilie.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870– OBIECT 4 – CENTRU MULTIFUNCTIONAL

 Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

 1. pentru cerinţele Is (instalaţii sanitare), It (instalații termice) este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 3.000,00 lei, fără TVA
 2. pentru cerinţa A1 este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 1.400,00 lei, fără TVA,
 3. pentru cerinţele B1, C, D, E și F este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 8.300,00 lei, fără TVA,
 4. 4. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată de 900,00 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, instalații climatizare, instalații stingere incendiu pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870– OBIECT 3 – CASA DE CULTURA „FLORIN ZAMFIRESCU”.

 Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

 1. pentru cerinţele Is (instalaţii sanitare), It (instalații termice), instalații climatizare, instalații stingere incendiu este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 6.000,00 lei, fără TVA
 2. pentru cerinţa A1 este SC SC ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 2.800,00 lei, fără TVA,
 3. pentru cerinţele B1, C, D, E și F este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 13.300,00 lei, fără TVA,
 4. 4. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată de 1.200,00 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii LOT 1 – medicamente, materiale sanitare şi consumabile sanitare pentru dotarea cabinetului medical în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”. aferente contractului de finanţare POCU/138/4/1/114614”.

 Produsele solicitate constând în medicamente, materiale și consumabile medicale sunt detaliate în Anexa publicată la prezentul Anunt.

 În cazul în care sunteți interesați vă rugam să depuneţi oferta dumneavoastra de preț împreună cu Formularele anexate și Modelul de contract însușit la registratura instituţiei (Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, judeţ Vâlcea), pe mail (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau pe fax (0250750082).

Oferta va fi exprimată în lei fără TVA. Vă rugăm totodată să faceţi menţiunea daca firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 10.06.2021. ora 15:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut (pentru intreaga cantitate inclusiv transport la sediul beneficiarului)

 Informaţii suplimentare:

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080.

Pagina 1 din 14