Aura Nicolaescu

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de audit financiar pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea Grădiniței cu Program Prelungit – Călimănești”, cod SMIS 125274

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este ROVAL AUDIT GRUP SA cu o valoare ofertată de 10.000,00 lei fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de audit financiar pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea Grădiniței cu Program Prelungit – Călimănești”, cod SMIS 125274.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa ne transmiteti oferta financiara privind prestarea serviciilor de audit financiar, pentru intreaga durata de implementare a proiectului, pentru o Cerere de rambursare clasică și Cererile de plată aferente proiectului, la sediul instituţiei str. Calea lui Traian, nr.380, la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 12.09.2019, ora1400

 Oferta financiara va fi însoţită de legitimația CECCAR, autorizația și carnetul de auditor vizat pentru anul 2019 sau orice alte acte relevante şi va contine prețul  fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de verificare tehnică a proiectului privind obiectivul ”MODERNIZARE STRĂZI PE RAZA STAŢIUNII CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA - ASFALTARE, AMENAJARE TROTUARE, EXECUŢIE RIGOLE DE PRELUARE APE PLUVIALE, ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA, SMIS 118784.

 

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este PÂRVULESCU ION INTEPRINDERE INDIVIDUALĂ cu o valoare ofertată de 5.000,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de verificare tehnică a proiectului privind obiectivul ”MODERNIZARE STRĂZI PE RAZA STAŢIUNII CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA - ASFALTARE, AMENAJARE TROTUARE, EXECUŢIE RIGOLE DE PRELUARE APE PLUVIALE, ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA, SMIS 118784.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • modernizarea infrastructurii rutiere, asfaltare pe 33 străzi pe o lungime de 15.362,0 m;
  • amenajare 6 drumuri laterale pe 2 străzi, pe o lungime de 25,0 m;
  • rigole carosabile pe un nr. de 25 străzi, pe o lungime de 3573,0 m, scafe pentru scurgerea apelor pe o lungime de 225,0m şi şanţuri pereate (pe o parte sau pe ambele părţi ale drumului), pe o lungime de 10.490,0 m;
  • podete pentru asigurarea apelor în sens longitudinal şi transversal (cu descărcare în văile existente) = 25 buc;
  • podete acces curţi pe 15 străzi =326 buc;
  • zid de sprijin de rambleu şi debleu pe 2 străzi;
  • amenajare trotuare pe 8 străzi, în lungime de 4.285,0 m;
  • reabilitare trotuare pe 4 străzi, în lungime de 2.760,0 m;
  • semnalizare rutieră – montarea unui număr de 178 indicatoare de circulaţie precum şi 1417 m parapeţi metalici de tip H2.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam depuneti atestatele şi oferta financiară exprimată în lei, fără TVA privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului menţionat pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, fax 0250 750 082,  menţionând şi dacă firma dvs. este înregistrată în scopuri de TVA

 Termen de depunere: 18.07.2019, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanță privind asistența de specialitate pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cladirea Grădiniței cu program prelungit Călimănești”, judeţul Vâlcea” aferent contractului de finanțare nr. 3925/04.03.2019, cod SMIS 125274 și managementul investiției.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL cu o valoare ofertată de 20.250,00 lei fara TVA.

 

 

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de consultanță pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cladirea Grădiniței cu program prelungit Călimănești”,Jud.Valcea, aferent contractului de finanțare nr. 3925/04.03.2019 cod SMIS 125274 și managementul investiției

Serviciile solicitate constau în:

     - Întocmirea rapoartelor de progres;

     - Pregătirea dosarelor de plată –cererilor de rambursare;

     - Asistență în desfășurarea procedurilor de achiziții;

     - Consiliere în respectarea tuturor activităților impuse de finanțator prin contractul de finanțare;

     - Consiliere în realizarea activităților de publicitate și promovare impuse de finanțator;

     - Întocmirea raportului final de realizare a proiectului;

     - Asistență de specialitate pe perioada de monitorizare a proiectului, conform Ghidului Solicitantului,

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 01.11.2019, ora 13:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 01.11.2019, ora 13:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

 

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanță privind asistența de specialitate pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cladirea Școlii Gimnaziale Jiblea Veche -Călimănești”, judeţul Vâlcea,aferent contractului de finanțare nr. 3926/12.03.2019, cod SMIS 124995 și managementul investiției.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL cu o valoare ofertată de 29.000,00 lei fara TVA.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de consultanță privind asistența de specialitate pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cladirea Școlii Gimnaziale Jiblea Veche -Călimănești”, judeţul Vâlcea, aferent contractului de finanțare nr. 3926/12.03.2019, cod SMIS 124995și managementul investiției

 Serviciile solicitate constau în:

         - Întocmirea rapoartelor de progres;

         - Pregătirea dosarelor de plată –cererilor de rambursare;

         - Asistență în desfășurarea procedurilor de achiziții;

         - Consiliere în respectarea tuturor activităților impuse de finanțator prin contractul de finanțare

         - Consiliere în realizarea activităților de publicitate și promovare impuse de finanțator;

         - Întocmirea raportului final de realizare a proiectului;

         - Asistență de specialitate pe perioada de monitorizare a proiectului, conform Ghidului Solicitantului

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 31.10.2019, ora 13:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

Termen de depunere: 31.10.2019, ora 13:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de promovare pentru proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata-asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare ape pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea", cod SMIS 118784.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC STEFANY ART SRL cu o valoare ofertată de 41.265,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii  serviciilor de promovare pentru proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata-asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare ape pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea", cod SMIS 118784.

 Serviciile solicitate sunt descrise in Caietul de sarcini atasat prezentului anunt.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam va rugam depuneti oferta financiară exprimată în lei, fără TVA privind prestarea serviciilor de promovare a obiectivului menţionat pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, fax 0250 750 082,  menţionând şi dacă firma dvs. este înregistrată în scopuri de TVA

 Termen de depunere: 11.02.2019, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Pagina 11 din 16