Aura Nicolaescu

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, instalații climatizare, instalații stingere incendiu pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870– OBIECT 3 – CASA DE CULTURA „FLORIN ZAMFIRESCU”.

 Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

  1. pentru cerinţele Is (instalaţii sanitare), It (instalații termice), instalații climatizare, instalații stingere incendiu este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 6.000,00 lei, fără TVA
  2. pentru cerinţa A1 este SC SC ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 2.800,00 lei, fără TVA,
  3. pentru cerinţele B1, C, D, E și F este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 13.300,00 lei, fără TVA,
  4. 4. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată de 1.200,00 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii LOT 1 – medicamente, materiale sanitare şi consumabile sanitare pentru dotarea cabinetului medical în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”. aferente contractului de finanţare POCU/138/4/1/114614”.

 Produsele solicitate constând în medicamente, materiale și consumabile medicale sunt detaliate în Anexa publicată la prezentul Anunt.

 În cazul în care sunteți interesați vă rugam să depuneţi oferta dumneavoastra de preț la registratura instituţiei (Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, judeţ Vâlcea), pe mail (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau pe fax (0250750082).

Oferta va fi exprimată în lei fără TVA. Vă rugăm totodată să faceţi menţiunea daca firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 10.06.2021. ora 15:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut (pentru intreaga cantitate inclusiv transport la sediul beneficiarului)

 Informaţii suplimentare:

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de audit financiar extern pentru proiectul: „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI PRIN MODERNIZAREA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI”, cod SMIS 125870”.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC MCP EXPERT SRL cu o valoare ofertată de 58.500,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de servicii de audit financiar extern pentru proiectul: „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI PRIN MODERNIZAREA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI”, cod SMIS 125870,

 Serviciile necesare constau în auditarea a unui număr de aproximativ 30 cereri de rambursare/plată (din care una finală) conform graficului de rambursare aprobat la acestă dată.

Având în vedere că pe parcursul derulării proiectului, numărul cererilor de rambursare/plată se pot modifica față de estimarea inițială, facem precizarea că valoarea contractului va rămâne fermă indiferent de numărul solicitărilor serviciilor de audit.

 Menționăm faptul că achiziția referă la un proiectul finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Obiectivul specific 13.1- Îmbunatatirea calitatii vietii a populatiei în orasele mici si mijlocii din România, conform contractului de finanţare nr. 5629/17.07.2020

 În cazul în care sunteţi interesaţi, vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor solicitate.

Oferta va conţine prețul fără TVA.

Termen de depunere: 28.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870– OBIECT 4 – CENTRU MULTIFUNCTIONAL

 Serviciile necesare constau în verificarea tehnică a proiectarii pentru cerințele A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, pentru investiția mai sus menționată

 Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate.

 Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 24.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Nemeș Ilie.

 

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, instalații climatizare, instalații stingere incendiu pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870– OBIECT 3 – CASA DE CULTURA „FLORIN ZAMFIRESCU”

 Serviciile necesare constau în verificarea tehnică a proiectarii pentru cerințele A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, instalații climatizare, instalații stingere incendiu pentru investiția mai sus menționată

 Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate.

 Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 24.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Nemeș Ilie.

 

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect bunuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit – LOT 2 - MOBILIER în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114614 „SISTEM Călimanesti - Servicii Integrate de Sănătate, Trăi, Educație și Muncă în Călimăneşti.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC MOBLINE SRL cu o valoare ofertată de 10.081,50 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE pentru cerințele A1, A2, B1, C, D, E, F, Ie, Is, aferent investitiei ,,CONSTRUIRE PIAȚĂ, COMERCIALIZARE PEȘTE ȘI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIȚIONALE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, cod SMIS 135175.

 

Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

  1. pentru cerinţele B1, C, D, E și F este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 6.800,00 lei, fără TVA,
  2. pentru cerinţele A1 și A2 este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 1.200,00 lei, fără TVA,
  3. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE cu o valoare ofertată de 850,00 lei, fără TVA
  4. pentru cerinţa Is este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 1.495,00 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii  serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE cerințele A1, A2, B1, C, D, E, F, Ie, Is, aferent investitiei ,,CONSTRUIRE PIAȚĂ, COMERCIALIZARE PEȘTE ȘI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIȚIONALE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, cod SMIS 135175.

Serviciile solicitate constau în verificarea tehnică a proiectarii pentru cerințele A1, A2, B1, C, D, E, F, Ie, Is pentru investiția mai sus menționată.

 Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate.

 Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 11.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Nemeș Ilie.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii realizare Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții inclusiv expertizele tehnice și studiile geotehnice aferente investiției „Reabilitare și Modernizare Străzi în Orașul Călimănești, Județul Vâlcea”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RIONVIL S.R.L. cu o valoare ofertată de 114.800,00 lei fără TVA.

Pagina 3 din 16