Aura Nicolaescu

Primăria orașului Călimănești lansează procedura în vederea achiziționării și montării unui sistem de supraveghere video în orașul Călimăneşti.

 Sistemul de supraveghere solicitat este în completarea sistemului de supraveghere video existent pe raza orașului Călimănești și este format din:

-17 camere video IP 4.0 MP

- 4 camere video IP 4 MP LPR-Identificare placuță înmatriculare

În vederea evaluării cât mai corecte din punctul de vedere al cheltuielilor, riscurilor și a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate tehnic și conformă cu datele reale din teren autoritatea contractantă organizeză în data de 31.05.2021, ora 10:00 vizita obligatorie a amplasamentului locațiilor de montare a camerelor de supraveghere.

Dacă este cazul, ofertanții pot semnala eventuale neconcordanțe dintre documentația tehnico-economică pusă la dispozitie pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii și situația din teren

Sunt solicitate ca aceste echipamente să includă instalarea și programarea lor întrucât UAT oraș Călimănești nu dispune de compartimente specializate în montarea și racordarea acestora la dispeceratul existent.

În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 02.06.2021, ora 16:00.

Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor.

Termen de depunere: 02.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor realizare Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții inclusiv expertizele tehnice și studiile geotehnice aferente investiției „Reabilitare și Modernizare Străzi în Orașul Călimănești, Județul Vâlcea.

 Servicii solicitate constau în:

- actualizare SF realizat în anul 2018, refacere expertize tehnice, refacere studii geotehnice pentru un numar de 6 străzi cu o lungime de 2.025 km;

- întocmire SF, expertize tehnice, studii geotehnice pentru un numar de 25 străzi cu o lungime de aproximativ 14.348 km;

 În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să încărcați în catalogul electronic SICAP oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate sub denumirea SERVICII DE PROIECTARE "REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL CALIMANESTI, JUD. VALCEA" și să depuneţi la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta detalizată, până la data de 08.06.2021, ora 16:00.

 Oferta va conține prețul fără TVA, iar unitatea de măsura este km sau m.

 Termen de depunere: 08.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de elaborare STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021-2027 a orașului Călimănești.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CONSULTANȚĂ, PLANIFICARE, PROIECTE S.R.L. cu o valoare ofertată de 50.000,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de elaborare STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021-2027 a orașului Călimănești.

 Servicii solicitate constau în realizarea următoarelor activități:

  • colectarea datelor și analiza acestora;
  • stabilirea strategiei de dezvoltare locală;
  • stabilirea și selectarea proiectelor de dezvoltare locală;
  • construcția planurilor de acțiune;
  • specificarea detaliilor din proiecte;
  • pregătirea planului general de dezvoltare și planificarea implementălrii.

 În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 04.06.2021, ora 15:00.

 Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor.

 Termen de depunere: 04.06.2021, ora 15:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Cuprian Ştefan.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de expertiză tehnică pentru cerința A1 aferente investiţiei “Lucrări reabilitare termică a blocurilor 1 si 2 Căciulata”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. VEREXPRO S.R.L. cu o valoare ofertată de 4.000,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de expertiză tehnică pentru cerința A1 aferente investiţiei “Lucrări reabilitare termică a blocurilor 1 si 2 Căciulata.

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 13.05.2021, ora 15:00

Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Documentaţia tehnică necesară întocmirii ofertei va fi solicitată la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de elaborare Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivelul oraşului Călimăneşti

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. FINACON INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L. cu o valoare ofertată de 43.000,00 lei fără TVA

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de informare și publicitate pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. NARTZ S.R.L. cu o valoare ofertată de 3.565,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de informare si publicitate pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175.

 Serviciile solicitate prestatorului constau în:

  1. Panou publicitar cu instalare la locul investiției - 1 buc, dimensiune L 1,8m x l 1m
  2. Autocolant – 10 buc. dimensiune 100 mm x 50 mm.
  3. Publicitate în ziarul Cozia – Info 1 comunicat la finalizarea proiectului

Materialele vor fi realizate în conformitate cu Norme de Identitate Vizuală pentru activitățile de informare, comunicare și promovare derulate la nivelul Direcției Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 12.05.2021, ora 15:00

Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Cuprian Ștefan.

Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,web: www.primaria-calimanesti.ro, lanseaza procedura in vederea achizitionarii  LOT 6 – Cursuri de formare profesională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești”, cod SMIS 114614.

 Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională;

 Locul de prestare a serviciilor: locație pusă la dispoziție de beneficiar;

 Valoare estimata fără TVA: 1.749,00 lei/cursant;

 Tipul de contract: Contract de servicii;

 Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%);

Termenul limită de primire a ofertelor: 20.05.2021, ora 16:00;

 Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 18.05.2021, ora 15:00;

Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 19.05.2021, ora 16:00

 Adresa la care se transmit ofertele: Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Locul de deschidere a ofertelor: : Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea.

 Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Condiţii de participare:

Prestatorul va asigura experți formatori care vor susține sesiunile de instruire dovedind prin documente calificarea și experiența de experți formatori pentru desfășurarea în bune condiții a sesiunilor de instruire.

Cerințele minime pe care fiecare formator va trebui să le îndeplinească sunt următoarele:

- Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de Statul Român;

- Certificat/diplomă de formator acreditat ANC;

- Experiență în calitate de formator (minim 3 cursuri de instruire susținute);

  Odata cu depunerea ofertelor se vor prezenta si următoarele documente:

             - Declaraţie privind eligibilitatea – completare şi prezentare formular A. Încadrarea în situația prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016  atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica

             - Declaraţie privind evitarea conflictului de interese – completare şi prezentare formular B. Încadrarea în situațiile prevazute la art. 59 și 60 din Legea 98/2016  atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica .

             - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 – completare și prezentare formular C. Încadrarea în situația prevazuta la art. 165 și 167 din Legea 98/2016  atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica .

             - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII OFERTEI);

             - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII OFERTEI);

             - Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ORC. Ofertantul va prezenta, Certificatul constatator (în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea – conform cu originalul) emis de Oficiul Registrului Comerțului. 

             - Copie conform cu originalul a certificatului de înmatriculare (CUI)

               -lista cu experienta similara in ultimii 3 ani

            Persoanele implicate în procesul de instruire (formatorii), trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Instrucțiunea A.N.C. nr. 5577/20.05.2016 cu privire la nivelul de calificare al persoanelor cu atribuții de pregătire  teoretică și practică din formarea profesională a adulților.

            -lista formatorilor insotita de :

            - Curriculum Vitae în format Europass datat și semnat de formator.

             -certificat formator/instructor formare

             -acte studii in pregătirea de specialitate 

             -acord de disponibilitate

Pentru demonstrarea cerințelor și a experienței, se vor prezenta documente justificative (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, copii contracte etc.).

 ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE DE PREZENTARE A OFERTEI

 Conținutul propunerii tehnice

Ofertantul va descrie în detaliu modul de îndeplinire a cerințelor de realizare a sesiunii de instruire. Metodologia de prestare a serviciilor constituie propunerea tehnică și prezintă strategia propusă de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. Metodologia trebuie să cuprindă minimum următoarele informaţii:

descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, precum și a riscurilor aferente implementării contractului;

descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape/stadii considerate ca esenţiale, a rezultatelor şi efectelor aşteptate şi estimate ale fiecărei activităţi, precum și a riscurilor specifice fiecărei activităţi;

descrierea contribuţiei ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, cunoştinţe etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor asumate şi obţinerea rezultatelor;

în cazul în care oferta este depusă de o asociere, se impune o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociaţi în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor şi responsabilităţilor individuale în prestarea serviciilor;

descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părţi a serviciilor solicitate, a interacţiunii dintre ofertant şi subcontractor/i, precum şi o descriere detaliată a serviciilor ce vor fi subcontractate.

 Ofertantul are obligația să respecte toate cerințele prezentate în caietul de sarcini și să dezvolte într-o manieră proprie și originală punctele prezentate. Neregăsirea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, presupune declararea ofertei ca fiind neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini. De asemenea, propunerea tehnică trebuie să reflecte cu exactitate modul în care Ofertantul înțelege să îndeplinească în integralitatea lor, cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. 

 Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi prezentată în lei, atât în sumă globală, cu evidențierea separată pe fiecare tip de cheltuială, cu evidențierea unităților de măsură și a valorilor unitare, conform tabelului:

Detaliere serviciu

Grupă

Preț unitar/cursant fără TVA

-lei-

Tehnician în hotelărie  – Grupă de bază din COR 4222, cod nomenclator 4222.3.1 (nivel calificare 3, conform Ordinului 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare)

maxim 28     persoane

1080 ore

 

 

  Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată și ștampilată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Oferta care este transmisă la o altă adresă a autorității contractante, decât cea stabilită de către aceasta sau după expirarea datei-limită pentru depunere, va fi respinsă.

Limba de lucru este limba română.

Ofertele care nu vor respecta condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi eliminate din competiţie.

 Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care, în mod obligatoriu, vor fi îndeplinite de orice ofertă depusă pentru a fi considerată acceptabilă. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate prin Caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi respinse.

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent lansarii achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Contestațiile privind procedura se soluționează potrivit Legii nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Nistor Simina.

Pagina 4 din 16