Aura Nicolaescu

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de elaborare studiu istoric pentru obiectivul de investitie ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI PRIN MODERNIZAREA ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI - Lotul nr. 4 – CENTRU MULTIFUNCTIONAL CALIMANESTI si Lotul nr. 3 – CASA DE CULTURĂ  FLORIN ZAMFIRESCU.

 Servicii solicitate constau în realizarea a două studii istorice pentru clăridi socio-culturale în vederea obţinerii avizului de la Ministerul Culturii.

 În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 20.04.2021, ora 16:00.

 Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor.

 Termen de depunere: 20.04.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Cuprian Ştefan.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii  serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE aferente lucrărilor pentru obiectivul „Creșterea performanƫei energetice a blocurilor de locuinƫe, Oraş Călimănești”, – LOT 3 BLOC 674 str Aleea OSTROVULUI nr 6, BLOC 672 str Aleea OSTROVULUI nr 8, BLOC 670 str Aleea OSTROVULUI nr 10  - Călimăneşti la cerințele A, C ,E, Ie, Is şi It.

          Serviciile solicitate sunt pentru trei clădiri de locuințe (blocuri) cu suprafețele desfășurate și regimurile de înălțime următoare: 

Nr. crt.

Bloc

Suprafață desfășurată

-mp-

Regim de înălțime

1.      

Bloc 670 str Aleea OSTROVULUI nr 10  

4467

S+P+7E

2.      

Bloc 672 str Aleea OSTROVULUI nr 8  

1835

P+4E

3.      

Bloc 674 str Aleea OSTROVULUI nr 6  

2012

P+4E

 Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate.

 Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 15.04.2021, ora 15:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Nemeș Ilie.

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de elaborare Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivelul oraşului Călimăneşti.

 Serviciile solicitate constau în elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice, conform prevederilor art.9, alin.(20) din Legea nr.121/2014 şi va fi structurat astfel:

 1. Prezentarea situației actuale a consumatorilor energetici din localitate
 • Date tehnice cu privire la iluminatul public și stradal
 • Date tehnice despre sectorul rezidențial și cel al agenților economici
 • Date tehnice despre clădiri aparținând administrației locale
 • Date tehnice cu privire la sectorul transporturi
 • Date referitoare la potențialul de producere și utilizare eficientă a energiilor regenerabile la nivelul localității
 1. Actualizarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice
 • Determinarea unui nivel de referință pentru evaluarea eficienței energetice
 • Formularea obiectivelor propuse la nivelul localității, referitoare la lucrările de eficiență energetică propuse
 • Identificarea proiectelor prioritare de eficiență energetică, la nivelul localității
 • Identificarea surselor de finanțare disponibile pentru implementarea acestor proiecte;

       3.Identificarea tuturor surselor de finanțare pentru obiectivele de investiți.

       4.Metode de monitorizare și evaluare a rezultatelor implementării măsurilor de creștere a eficienței energetice.

În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 26.04.2021, ora 13:00

 Oferta va conține prețul fără TVA şi perioada de elaborare.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Cuprian Ştefan.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DANCOTAV CONSULT S.R.L. cu o valoare ofertată de 8.000,00 lei fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175.

 Serviciile solicitate prestatorului constau în:

- Elaborarea şi semnarea electronică a documentatiei şi procedurii de atribuire;

- Intocmire si asistenta in utilizarea DUAE;

- Publicarea procedurii in SEAP, inclusiv, daca este cazul, propuneri pentru modificarea anumitor cerinte solicitate de ANAP in urma evaluarii documentatiei, precum si elaborarea propunerii pentru raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari formulate de ofertanti;

- Asistenta la elaborarea corespondentei cu institutiile abilitate in domeniu;

- Asigurarea unui expert cooptat, pus la dispozitia autoritatii contractante pe durata procedurii;

- Elaborarea de catre expertul cooptat a rapoartelor de specialitate;

- Asistenta la redactarea proceselor verbale de evaluare;

- Asistenta la elaborarea raportului de atribuire, sau de anulare a procedurii;

- Asistenta la elaborarea comunicarilor privind atribuirea contractului;

- Publicarea anuntului de atribuire sau de anulare a procedurii;

- Asistenta la intocmirea dosarului achizitiei publice

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 06.04.2021, ora 12:00

.Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Cuprian Ștefan

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de intocmire certificate de performanta energetica, aferente blocurilor de locuinte 6A - str. Aurel Vlaicu; 670 - Aleea Ostrovului, nr.10; 672 - Aleea Ostrovului nr. 8; 674 - Aleea Ostrovului nr. 6

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CUBOTECH S.R.L. cu o valoare ofertată de 9.000,00 lei fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de intocmire certificate de performanta energetica, aferente blocurilor de locuinte 6A - str. Aurel Vlaicu; 670 - Aleea Ostrovului, nr.10; 672 - Aleea Ostrovului nr. 8; 674 - Aleea Ostrovului nr. 6.

 Blocurile de locuinţe pentru care se solicită întocmirea Certificatelor de performanţă energetică sunt aferente loturilor:

 • Bloc 6A str. Aurel Vlaicu – LOT1;
 • Bloc 670 Aleea Ostrovului,nr.10 – LOT3;
 • Bloc 672 Aleea Ostrovului nr.8 – LOT3;
 • Bloc 674 Aleea Ostrovului nr.6 – LOT3.

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 05.04.2021, ora 16:00

 Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii realizare studiu de fezabilitate aferent investitiei „Trecerea reţelelor aeriene în subteran – Realizarea unei reţele de NETCITY in oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. VALORIS S.R.L. cu o valoare ofertată de 8.500,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor realizare studiu de fezabilitate aferent investitiei „Trecerea reţelelor aeriene în subteran – Realizarea unei reţele de NETCITY in oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea.

 Servicii solicitate constau în realizarea studiului de fezabilitate prin care va fi creată o infrastructură de telecomunicaţii constând în canalizaţii subterane care să constituie suport pentru reţeaua de cabluri de fibră optică (internet/televiziune/telefonie), de-a lungul străzii Calea lui Traian, de la intersectia cu DN7 CC până la Parcul Căciulata din zona Căciulata, din dreptul Complexului hotelier Cozia până  în  dreptul restaurantului Casa Românească (la ieșire din zona Cozia) şi în zona pieţei Călimăneşti, cu respectarea HOTĂRÂRII nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

 În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 15.03.2021, ora 15:00.

 Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor.

 Termen de depunere: 15.03.2021, ora 15:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanță în pregătirea și depunerea unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA SRL cu o valoare ofertată de 18.800,00 lei fără TVA

Pagina 6 din 16