Aura Nicolaescu

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de intocmire certificate de performanta energetica, aferente blocurilor de locuinte 6A - str. Aurel Vlaicu; 670 - Aleea Ostrovului, nr.10; 672 - Aleea Ostrovului nr. 8; 674 - Aleea Ostrovului nr. 6

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CUBOTECH S.R.L. cu o valoare ofertată de 9.000,00 lei fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de intocmire certificate de performanta energetica, aferente blocurilor de locuinte 6A - str. Aurel Vlaicu; 670 - Aleea Ostrovului, nr.10; 672 - Aleea Ostrovului nr. 8; 674 - Aleea Ostrovului nr. 6.

 Blocurile de locuinţe pentru care se solicită întocmirea Certificatelor de performanţă energetică sunt aferente loturilor:

  • Bloc 6A str. Aurel Vlaicu – LOT1;
  • Bloc 670 Aleea Ostrovului,nr.10 – LOT3;
  • Bloc 672 Aleea Ostrovului nr.8 – LOT3;
  • Bloc 674 Aleea Ostrovului nr.6 – LOT3.

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 05.04.2021, ora 16:00

 Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii realizare studiu de fezabilitate aferent investitiei „Trecerea reţelelor aeriene în subteran – Realizarea unei reţele de NETCITY in oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. VALORIS S.R.L. cu o valoare ofertată de 8.500,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor realizare studiu de fezabilitate aferent investitiei „Trecerea reţelelor aeriene în subteran – Realizarea unei reţele de NETCITY in oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea.

 Servicii solicitate constau în realizarea studiului de fezabilitate prin care va fi creată o infrastructură de telecomunicaţii constând în canalizaţii subterane care să constituie suport pentru reţeaua de cabluri de fibră optică (internet/televiziune/telefonie), de-a lungul străzii Calea lui Traian, de la intersectia cu DN7 CC până la Parcul Căciulata din zona Căciulata, din dreptul Complexului hotelier Cozia până  în  dreptul restaurantului Casa Românească (la ieșire din zona Cozia) şi în zona pieţei Călimăneşti, cu respectarea HOTĂRÂRII nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

 În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 15.03.2021, ora 15:00.

 Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor.

 Termen de depunere: 15.03.2021, ora 15:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanță în pregătirea și depunerea unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA SRL cu o valoare ofertată de 18.800,00 lei fără TVA

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanța în managementul investiției pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L. cu o valoare ofertată de 28.200,00 lei fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanța în managementul investiției pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175.

 Asistența de specialitate pentru implementarea proiectului și managementul investiției solicitată constă în:

- Întocmirea rapoartelor de progres;

- Pregătirea dosarelor de plată (cererilor de rambursare) pentru decontarea banilor;

- Consiliere în realizarea activităţilor de promovare şi publicitate impuse de finanţator;

- Consiliere în respectarea tuturor activităţilor impuse de finanţator prin Contractul de finanţare;

- Întocmirea raportului final privind realizarea proiectului;

- Consiliere pe toată perioada de monitorizare a proiectului;

- Asistență de specialitate pe perioada de monitorizare a proiectului, conform Ghidului Solicitantului

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 12.03.2021, ora 12:00

Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Cuprian Ștefan.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier aferente proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEŢUL VÂLCEA”, Cod SMIS 125420

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată SC ROMIGAP SERVICII SRL cu o valoare ofertată de 25.000,00 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii  serviciilor de dirigenţie de şantier aferente proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEŢUL VÂLCEA”, Cod SMIS 125420.

 Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va cuprinde, pe lângă oferta financiară, și autorizaţia M.D.R.T. pentru diriginte de şantier.

 Oferta va fi depusă prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 15.03.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi ataşate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Andronoiu Bogdan.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de realizare documentație tehnică în vederea desfiinţării corp C2 – Piaţă Agro-Alimentară şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CARMEN DRAGUTESCU S.R.L. cu o valoare ofertată de 4.000,00 lei fără TVA.

Pagina 7 din 16