Proiecte de Hotărâri în Dezbatere Publică

Proiecte de Hotărâri în Dezbatere Publică

Registrul pentru Evidența Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local al Orașului Călimănești.

Data
Titlul Hotărârii
Descarcă

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul:

ANUNŢ

privind iniţierea procedurii de consultare publică asupra proiectului de Buget Local pentru anul 2021

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ
privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind indexarea
nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea
nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021

  • Data afişării: 16.11.2020
  • • Documente:

- Referat de aprobare privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021

- Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021

- Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2021

  • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:

- 17.11 – 07.12.2020 (conf. art.7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian, nr. 380 sau adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil de relaţia cu societatea civilă

Scirlea Ion


Pagina 1 din 6