Documentatii de atribuire aferente procedurii de concesiune a Serviciului de Iluminat Public in Orasul Calimanesti