Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea zonării intravilanului și extravilanului orașului Călimănești