Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022