Anexa V Stabilirea si aprobarea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015