Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

HCL NR.20/28.03.2019 privind actualizarea listei bunurilor din domeniul public și privat al orașului Călimănești date în folosință societății APAVIL SA, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă nr.1/2008

Publicat în Hotarari ale Consiliului Local  |