Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

HCL NR.74/22.08.2019 privind mandatarea reprezentantului orașului Călimănești în AGA ADI ”APA VÂLCEA” să aprobe încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației și împuternicirea Președintelui Asociației pt semnarea lor

Publicat în Hotarari ale Consiliului Local  |