Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

HCL nr.46/30.06.2020 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale în Jud Vâlcea

Publicat în Hotarari ale Consiliului Local  |