Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

HCL nr.66/15.09.2020 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice: studiu de fezabilitate, devizul general şi indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale"

Publicat în Hotarari ale Consiliului Local  |