Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

HCL nr.8/28.01.2021 privind dezlipirea imobilului-teren din domeniul privat al U.A.T. Oraș Călimănești identificat cu numărul cadastral 35338 înscris în Cartea Funciară nr. 35338

Publicat în Hotarari ale Consiliului Local  |