Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

HCL nr.45/11.06.2021 privind aprobarea documentaţiei Analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul cu denumirea “CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE DIN RESURSE GEOTERMALE PRIN REALIZAREA/MODERNIZAREA CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE

Publicat în Hotarari ale Consiliului Local  |