Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

HCL nr.67/31.08.2021 privind privind declararea imobilului monument istoric Castru Roman Arutela ca bun de interes public local și trecerea din domeniul privat al UAT Oraș Călimănești în domeniul public al UAT Oraș Călimănești a terenului aferent

Publicat în Hotarari ale Consiliului Local  |