Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

rezultat proba scrisă sofer autocamion DADPP

Scris de:  |  Luni, 18 Ianuarie 2021  |  Publicat în Compartiment Resurse Umane
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect serviciilor de consultanţă specifică administrației publice locale. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este Mihăescu Toma Persoană Fizică Autorizată cu o valoare ofertată de 90,00 lei fără TVA/oră, (o medie de 72 de ore/ lună repartizate inegal, în funcție de necesitățile benefeciarului, fără a depăși limita cantitativă de 900 ore/an 2021, valoare totală 81.000 lei fără TVA).

Pagina 1 din 66