Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor geologice din Program de lucrări de explorare anul I contractual, perimetrul Călimăneşti Sud. Unitatea Administrativ Teritoriala oraş Călimăneşti este administratorul licenţei de explorare nr. 22795/2020 pentru apă geotermală şi apă minerală terapeutică, în perimetrul Călimăneşti Sud, judeţul Vâlcea, aprobată prin Ordinului Presedintelui A.N.R.M. nr. 224/29.06.2020. Conform programului lucrărilor de explorare apă geotermală şi apă minerală terapeutică în perimetrul Călimăneşti Sud, jud. Vâlcea, anul I contractual, aprobat de Presedintele A.N.R.M., sunt prevazute a se executa următoarele categorii de servicii: - Proiect executie foraje, lucrari de pregatire executie foraje - Cartare geologica de detaliu scara 1 : 10.000 - Cartare hidrogeologica de detaliu scara 1 : 10.000 - Elaborare documentatii etapa (rapoarte semestriale si anuale, programe lucrari) Serviciile solicitate sunt prevăzute a se executa pană da data de 07.07.2021 În cazul in care sunteti interesati va rugam să încarcaţi în catalogul electronic SICAP…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect serviciilor de consultanţă specifică administrației publice locale. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este Mihăescu Toma Persoană Fizică Autorizată cu o valoare ofertată de 90,00 lei fără TVA/oră, (o medie de 72 de ore/ lună repartizate inegal, în funcție de necesitățile benefeciarului, fără a depăși limita cantitativă de 900 ore/an 2021, valoare totală 81.000 lei fără TVA).

Pagina 4 din 69