Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

Articole filtrate după dată: Iunie 2019

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de publicitate şi informare (servicii de promovare) pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Jiblea Veche – Călimănești, județul Vâlcea”, cod SMIS 124995.

 Serviciile constau în:

  • Realizarea şi publicarea a două comunicate de presă într-un ziar local sau regional on-line, privind demararea, respectiv finalizarea proiectului. Anunţurile se vor realiza în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, instrucţiunile Autorităţii de Management şi prevederile contractului de finanţare.
  • Realizarea unui panou temporar de dimensiune 3m x 2m – 1 buc., imprimat față verso, pe durata execuției lucrărilor; Realizarea panoului temporar se va face în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, contractul de finanţare şi cerinţele Autorităţii de Management.
  • Realizarea, la finalizarea lucrărilor, a unei plăci permanente -1 buc. de dimensiuni minime 80 cm x 50 cm. Placa permanentă se va realiza la dimensiunile recomandate prin Manualul de Identitate Vizuală POR 2014-2020, precum şi în conformitate cu cerinţele din contractul de finanţare şi doar după primirea avizului favorabil din partea Organismului Intermediar. Placa permanentă va rămâne la locul de implementare a proiectului pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
  • Realizarea unui autocolant – 1 buc. dimensiune 300 mm x 300 mm. Realizarea autocolantului se va face în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, contractul de finanţare şi cerinţele Autorităţii de Management.

Menționăm faptul că achiziția se desfășoară în cadrul proiectului finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea B – clădiri publice; Apel de proiecte nr. POR POR 2018/3/3.1/B/2/SV, cod SMIS 124995

In cazul in care sunteti interesati va rugam depuneti atestatele şi oferta financiară exprimată în lei, fără TVA privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului mai sus amintit, pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, fax 0250 750 082,  făcând precizarea dacă firma dvs. este înregistrată în scopuri de TVA

Termen de depunere: 11.06.2019, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 5 din 5