SELECTIE DOSARE -INSTALATORI - DADPPAET

Scris de:  |  Marți, 13 Aprilie 2021  |  Publicat în Concursuri si examene

Anunț selectie dosare - INSTALATOR - DADPPAET

Scris de:  |  Marți, 13 Aprilie 2021  |  Publicat în Angajări
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE aferente lucrărilor pentru obiectivul „Creșterea performanƫei energetice a blocurilor de locuinƫe, Oraş Călimănești”, – LOT 3 – BLOC 674 str Aleea OSTROVULUI nr 6, BLOC 672 str Aleea OSTROVULUI nr 8, BLOC 670 str Aleea OSTROVULUI nr 10 - Călimăneşti la cerințele A, C ,E, Ie, Is şi It. Serviciile solicitate sunt pentru trei clădiri de locuințe (blocuri) cu suprafețele desfășurate și regimurile de înălțime următoare: Nr. crt. Bloc Suprafață desfășurată -mp- Regim de înălțime 1. Bloc 670 str Aleea OSTROVULUI nr 10 4467 S+P+7E 2. Bloc 672 str Aleea OSTROVULUI nr 8 1835 P+4E 3. Bloc 674 str Aleea OSTROVULUI nr 6 2012 P+4E Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate. Ofertele vor fi depuse…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de intocmire certificate de performanta energetica, aferente blocurilor de locuinte 6A - str. Aurel Vlaicu; 670 - Aleea Ostrovului, nr.10; 672 - Aleea Ostrovului nr. 8; 674 - Aleea Ostrovului nr. 6 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CUBOTECH S.R.L. cu o valoare ofertată de 9.000,00 lei fără TVA
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de expertiză tehnică cerinţa A1 (MLPAT+MCC) pentru Centrul Multifuncţional Călimăneşti, respectiv cerinţa A1 (MCC) pentru Casa de Cultură „Florin Zamfirescu” Călimăneşti”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. EXPERT S.R.L. cu o valoare ofertată de 10.981,00 lei fără TVA
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DANCOTAV CONSULT S.R.L. cu o valoare ofertată de 8.000,00 lei fără TVA

Scheme/măsuri de plată fermieri 2021

Scris de:  |  Marți, 06 Aprilie 2021  |  Publicat în Registrul Agricol

Pagina 13 din 89