Buletin de avertizare nr. 5 (Viespea neagră – la Prun)

Scris de:  |  Vineri, 02 Aprilie 2021  |  Publicat în Registrul Agricol
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175. Serviciile solicitate prestatorului constau în: - Elaborarea şi semnarea electronică a documentatiei şi procedurii de atribuire; - Intocmire si asistenta in utilizarea DUAE; - Publicarea procedurii in SEAP, inclusiv, daca este cazul, propuneri pentru modificarea anumitor cerinte solicitate de ANAP in urma evaluarii documentatiei, precum si elaborarea propunerii pentru raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari formulate de ofertanti; - Asistenta la elaborarea corespondentei cu institutiile abilitate in domeniu; - Asigurarea unui expert cooptat, pus la dispozitia autoritatii contractante pe durata procedurii; - Elaborarea de catre expertul cooptat a rapoartelor de specialitate; - Asistenta la redactarea proceselor verbale de evaluare; - Asistenta la elaborarea raportului de atribuire, sau de anulare a procedurii; - Asistenta la elaborarea comunicarilor privind atribuirea…

Certificate de urbanism emise în luna MARTIE 2021

Scris de:  |  Joi, 01 Aprilie 2021  |  Publicat în Serviciul Arhitect Sef
În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Alimentare cu Energie Termică Călimăneşti, organizează concurs în zilele de 26 aprilie 2021
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de expertiză tehnică cerinţa A1 (MLPAT+MCC) pentru Centrul Multifuncţional Călimăneşti, respectiv cerinţa A1 (MCC) pentru Casa de Cultură „Florin Zamfirescu” Călimăneşti”. În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 05.04.2021, ora 16:00 .Oferta va conține prețul fără TVA. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Documentaţia tehnică necesară întocmirii ofertei va fi solicitată la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. Pentru orice…

Buletin de avertizare nr. 4

Scris de:  |  Miercuri, 31 Martie 2021  |  Publicat în Registrul Agricol

Pagina 14 din 89