Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de informare și publicitate pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. NARTZ S.R.L. cu o valoare ofertată de 3.565,00 lei fără TVA.
Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,web: www.primaria-calimanesti.ro, lanseaza procedura in vederea achizitionarii LOT 6 – Cursuri de formare profesională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești”, cod SMIS 114614. Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională; Locul de prestare a serviciilor: locație pusă la dispoziție de beneficiar; Valoare estimata fără TVA: 1.749,00 lei/cursant; Tipul de contract: Contract de servicii; Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%); Termenul limită de primire a ofertelor: 20.05.2021, ora 16:00; Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 18.05.2021, ora 15:00; Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 19.05.2021, ora 16:00…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de expertiză tehnică pentru cerința A1 aferente investiţiei “Lucrări reabilitare termică a blocurilor 1 si 2 Căciulata”. În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 13.05.2021, ora 15:00 Oferta va conține prețul fără TVA. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Documentaţia tehnică necesară întocmirii ofertei va fi solicitată la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. Pentru orice alte informaţii suplimentare vă…

Concurs recrutare - mecanic auto - DADPPAET

Scris de:  |  Vineri, 07 Mai 2021  |  Publicat în Angajări

Pagina 4 din 86