Aura Nicolaescu

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE pentru cerințele A1, A2, B1, C, D, E, F, Ie, Is, aferent investitiei ,,CONSTRUIRE PIAȚĂ, COMERCIALIZARE PEȘTE ȘI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIȚIONALE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, cod SMIS 135175.

 

Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

  1. pentru cerinţele B1, C, D, E și F este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 6.800,00 lei, fără TVA,
  2. pentru cerinţele A1 și A2 este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 1.200,00 lei, fără TVA,
  3. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE cu o valoare ofertată de 850,00 lei, fără TVA
  4. pentru cerinţa Is este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 1.495,00 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii  serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE cerințele A1, A2, B1, C, D, E, F, Ie, Is, aferent investitiei ,,CONSTRUIRE PIAȚĂ, COMERCIALIZARE PEȘTE ȘI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIȚIONALE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, cod SMIS 135175.

Serviciile solicitate constau în verificarea tehnică a proiectarii pentru cerințele A1, A2, B1, C, D, E, F, Ie, Is pentru investiția mai sus menționată.

 Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate.

 Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 11.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Nemeș Ilie.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii realizare Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții inclusiv expertizele tehnice și studiile geotehnice aferente investiției „Reabilitare și Modernizare Străzi în Orașul Călimănești, Județul Vâlcea”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RIONVIL S.R.L. cu o valoare ofertată de 114.800,00 lei fără TVA.

Primăria orașului Călimănești lansează procedura în vederea achiziționării și montării unui sistem de supraveghere video în orașul Călimăneşti.

 Sistemul de supraveghere solicitat este în completarea sistemului de supraveghere video existent pe raza orașului Călimănești și este format din:

-17 camere video IP 4.0 MP

- 4 camere video IP 4 MP LPR-Identificare placuță înmatriculare

În vederea evaluării cât mai corecte din punctul de vedere al cheltuielilor, riscurilor și a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate tehnic și conformă cu datele reale din teren autoritatea contractantă organizeză în data de 31.05.2021, ora 10:00 vizita obligatorie a amplasamentului locațiilor de montare a camerelor de supraveghere.

Dacă este cazul, ofertanții pot semnala eventuale neconcordanțe dintre documentația tehnico-economică pusă la dispozitie pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii și situația din teren

Sunt solicitate ca aceste echipamente să includă instalarea și programarea lor întrucât UAT oraș Călimănești nu dispune de compartimente specializate în montarea și racordarea acestora la dispeceratul existent.

În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 02.06.2021, ora 16:00.

Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor.

Termen de depunere: 02.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor realizare Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții inclusiv expertizele tehnice și studiile geotehnice aferente investiției „Reabilitare și Modernizare Străzi în Orașul Călimănești, Județul Vâlcea.

 Servicii solicitate constau în:

- actualizare SF realizat în anul 2018, refacere expertize tehnice, refacere studii geotehnice pentru un numar de 6 străzi cu o lungime de 2.025 km;

- întocmire SF, expertize tehnice, studii geotehnice pentru un numar de 25 străzi cu o lungime de aproximativ 14.348 km;

 În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să încărcați în catalogul electronic SICAP oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate sub denumirea SERVICII DE PROIECTARE "REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL CALIMANESTI, JUD. VALCEA" și să depuneţi la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta detalizată, până la data de 08.06.2021, ora 16:00.

 Oferta va conține prețul fără TVA, iar unitatea de măsura este km sau m.

 Termen de depunere: 08.06.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de elaborare STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021-2027 a orașului Călimănești.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CONSULTANȚĂ, PLANIFICARE, PROIECTE S.R.L. cu o valoare ofertată de 50.000,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de elaborare STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021-2027 a orașului Călimănești.

 Servicii solicitate constau în realizarea următoarelor activități:

  • colectarea datelor și analiza acestora;
  • stabilirea strategiei de dezvoltare locală;
  • stabilirea și selectarea proiectelor de dezvoltare locală;
  • construcția planurilor de acțiune;
  • specificarea detaliilor din proiecte;
  • pregătirea planului general de dezvoltare și planificarea implementălrii.

 În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 04.06.2021, ora 15:00.

 Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor.

 Termen de depunere: 04.06.2021, ora 15:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Cuprian Ştefan.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de expertiză tehnică pentru cerința A1 aferente investiţiei “Lucrări reabilitare termică a blocurilor 1 si 2 Căciulata”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. VEREXPRO S.R.L. cu o valoare ofertată de 4.000,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de expertiză tehnică pentru cerința A1 aferente investiţiei “Lucrări reabilitare termică a blocurilor 1 si 2 Căciulata.

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 13.05.2021, ora 15:00

Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Documentaţia tehnică necesară întocmirii ofertei va fi solicitată la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de elaborare Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivelul oraşului Călimăneşti

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. FINACON INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L. cu o valoare ofertată de 43.000,00 lei fără TVA

Pagina 1 din 13