Administrator

Sedinta ordinara a Consiliului Local Calimanesti din 12.10.2021, ora 16.00

[Deschideti articolul pentru a vedea continutul]

Documente produse de Primăria Orașului Călimănești;

 • Dispoziţiile Primarului Orașului Călimănești cu caracter normativ (care reglementează o anumită activitate) ;
 • Proiectele de hotărâri ;
 • Hotărârile Consiliului Local al Orașului Călimănești;
 • Expunerile de motive ;
 • Notele de fundamentare (referatele de specialitate) ;
 • Rapoartele de specialitate;
 • Protocoalele cu terţi;
 • Contractele (diverse);
 • Procesele verbale;
 • Notele telefonice;
 • Programe proprii;
 • Documente ajutătoare şi premergătoare;
 • Copii avize şi autorizaţii;
 • Acte de stare civila;
 • Arhiva curenta;

Documente gestionate de Primăria Orașului Călimănești:

 • Monitorul Oficial Local;
 • Hotărârile Consiliului Jutețean Vâlcea care stabilesc drepturi sau obligaţii în sarcina autorităţilor locale ale orașului Călimănești;
 • Dispoziţiile Primarului general al Consiliului Județean Vâlcea care privesc activităţi desfăşurate de Primarul orașului Călimăneștişi de Consiliul Local al orașului Călimănești;
 • Actele normative în vigoare care fac obiectul de activitate al aparatului de specialitate al Primarului.
Miercuri, 15 Septembrie 2021

Lista documentelor de interes public

 • Hotărârile Consiliului Local al orașului Călimănești;
 • Dispoziţiile Primarului orașului Călimănești cu caracter normativ (care reglementează o anumită activitate) ;
 • Bugetul Local;
 • Programele şi stategiile orașului Călimănești;
 • Bilanţul contabil ;
 • Organigrama Primăriei orașului Călimănești;
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Primăriei oraș Călimănești ;
 • Lista Consilieri Locali;
 • Comisiile de specialitate ale Consiliului Local;
 • Declaraţii de avere;
 • Declaraţii de interese;
 • Lista Autorizaţiilor de Construire emise;
 • Lista PUD aprobate;
 • Regulamente pentru organizarea, desfăşurarea şi efectuarea diverselor lucrări:
  1. Regulamente cu privire la gospodărirea şi salubrizarea orașului Călimănești;
  2. Regulamente cu privire la activităţile comerciale;
  3. Regulamente de urbanism privind amplasarea constrrucţiilor, a firmelor şi a reclamelor publicitare;
  4. Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat.
Miercuri, 15 Septembrie 2021

Lege nr. 544/2001 din 12 octombrie 2001

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

În vigoare de la 22 decembrie 2001

Consolidarea din data de 28 februarie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23 octombrie 2001 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2002; L 371/2006; L 380/2006; L 188/2007; L 76/2012; L 144/2016;
Ultimul amendament în 17 iulie 2016.

Vineri, 16 Aprilie 2021

Proiect de buget 2021

În anul 2021 se estimează că veniturile bugetului local al orașului Călimănești sunt în valoare totală de 64.050.000 lei. Resursele și destinația le găsiți în atașamentul de mai jos.

Pagina 1 din 19