Administrator

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ
privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind indexarea
nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ
privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind indexarea
nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022

Luni, 29 Martie 2021

IMPORTANT!

Stimați cetățeni,

Având în vedere situația epidemiologică, așa cum reiese din analiza indicatorului ratei de incidență cumulată a cazurilor de COVID-19 în orașul Călimănești, care este de 4,09, vă rugăm să respectați măsurile stabilite prin Hotărârea nr. 17/27.03.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, cât și prin H.G. 348/25.03.2021. Astfel:

- În toate localitățile pentru care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20.00-05.00 (excepție: motive bine întemeiate în baza unei declarații pe propria răspundere sau cu adeverință de salariat);

- Se instituie obligația pentru operatorii economici, care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și/sau deschise, publice sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05.00.-18.00.

Viceprimar,

Valentin Sclipcea

HOTĂRÂRE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Călimăneşti nr.95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti în conformitate cu prevederile Capitolului II din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare şi aprobarea procedurii de acordare a acestora, în sensul completării perioadei de depunere a notificărilor, cu intervalul 01.01.2021 -31.03.2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

ART. 2 - Consecinţă a modificărilor produse, anexele la Hotărârea Consiliului Local Călimăneşti nr.95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazu] obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti în conformitate cu prevederile Capitolului II din OU G 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 /2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare şi aprobarea procedurii de acordare a acestora, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre.

ART. 3 - Primarul oraşului Călimăneşti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituţiei Prefectului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.

ART. 4 - Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului Oraşului Călimăneşti ; -Direcţiei Economice; -Instituţiei Prefectului judeţul Vâlcea

In conformitate cu prevederile art. Il din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele mAsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primaria Orasului Calimanesti, judetul Valcea organizeaza concurs in zilele de 29 ianuarie 2021 -
proba scrisa, ora 10:00, 01 februarie 2021, ora 10:00 — interviul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante de:

- 2 posturi Inspector de specialitate II, studii superioare, in cadrul Centrului National de Informare si Promovare Turistica — 1 an vechime in specialitatea studiilor;

- 2 posturi Referent II, studii medii, in cadrul Centrului National de Informare si Promovare Turistica — 1 an vechime in munca;

- 1 post ingrijitor, in cadrul Centrului National de Informare si Promovare Turistica — fara vechime.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Orasului Calimanest, situat in Calimanesti, Calea lui Traian, nr. 380, jud. Valcea, in zilele de 29 ianuarie 2021

- proba scrisa, ora 10:00; 01 februarie 2021, ora 10:00 — interviul.

Dosarele de inscriere se vor depune in perioada 08.01-21.01.2021.

Anuntul, bibliografia si conditiile de participare la concurs se vor afisa la sediul primariei Orasului Calimanesti, pe site-ul oficial www.primaria-calimanesti.ro si in Monitorul Oficial, Partea a III —a.

Persoana responsabila cu primirea dosarelor de concurs: Pietrariu Romina, consilier superior in cadrul Biroului Juridic, Administratie Publica Locala,
Resurse Umane; tel. 0250/750080, fax 0250/750082, mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea
nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021

  • Data afişării: 16.11.2020
  • • Documente:

- Referat de aprobare privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021

- Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021

- Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2021

  • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:

- 17.11 – 07.12.2020 (conf. art.7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian, nr. 380 sau adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil de relaţia cu societatea civilă

Scirlea Ion

Duminică, 1 noiembrie 2020, în sala de festivităţi a Liceului Tehnologic de Turism Călimăneşti, a avut loc ceremonia de constituire a Consiliului Local Călimăneşti şi depunerea jurământului de către domnul primar dr. Florinel Constantinescu. Din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea au participat domnul prefect Sebastian Fârtat şi doamna Alina Ciobotoiu, şef Serviciu Juridic.
Pagina 1 din 17