REGULAMENTUL Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica în orașul Călimănești