Administrator

Vineri, 16 Aprilie 2021

Proiect de buget 2021

În anul 2021 se estimează că veniturile bugetului local al orașului Călimănești sunt în valoare totală de 64.050.000 lei. Resursele și destinația le găsiți în atașamentul de mai jos.

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Alimentare cu Energie Termică Călimăneşti, organizează concurs în zilele de 26 aprilie 2021

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul:

ANUNŢ

privind iniţierea procedurii de consultare publică asupra proiectului de Buget Local pentru anul 2021

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul:

ANUNŢ

privind iniţierea procedurii de consultare publică asupra proiectului de Buget Local pentru anul 2021

Luni, 12 Aprilie 2021

IMPORTANT!

Stimați cetățeni,

Având în vedere situația epidemiologică care reiese din analiza indicatorului ratei de incidență a cazurilor de COVID-19 în orașul Călimănești (4,66/1000 de locuitori), vă rugăm să respectați măsurile stabilite prin Hotărârea nr. 21/09.04.2021 luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vălcea cât și H.G. 293/10.03.2021 și H.G. 348/25.03.2021, după cum urmează:

  • în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20.00-05.00 (doar pe bază de declarație cu motive bine întemeiate sau cu adeverință de salariat);
  • se instituie obligația pentru operatorii economici, care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și/sau deschise, publice sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 05.00.-18.00;
  • activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-22,00, în judeţele/localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-22,00, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi în localităţile unde este depăşită incidenţa de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

VICEPRIMAR,

VALENTIN SCLIPCEA

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ
privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind indexarea
nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ
privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind indexarea
nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022

Luni, 29 Martie 2021

IMPORTANT!

Stimați cetățeni,

Având în vedere situația epidemiologică, așa cum reiese din analiza indicatorului ratei de incidență cumulată a cazurilor de COVID-19 în orașul Călimănești, care este de 4,09, vă rugăm să respectați măsurile stabilite prin Hotărârea nr. 17/27.03.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, cât și prin H.G. 348/25.03.2021. Astfel:

- În toate localitățile pentru care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20.00-05.00 (excepție: motive bine întemeiate în baza unei declarații pe propria răspundere sau cu adeverință de salariat);

- Se instituie obligația pentru operatorii economici, care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și/sau deschise, publice sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05.00.-18.00.

Viceprimar,

Valentin Sclipcea

HOTĂRÂRE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Călimăneşti nr.95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti în conformitate cu prevederile Capitolului II din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare şi aprobarea procedurii de acordare a acestora, în sensul completării perioadei de depunere a notificărilor, cu intervalul 01.01.2021 -31.03.2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

ART. 2 - Consecinţă a modificărilor produse, anexele la Hotărârea Consiliului Local Călimăneşti nr.95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazu] obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti în conformitate cu prevederile Capitolului II din OU G 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 /2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare şi aprobarea procedurii de acordare a acestora, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre.

ART. 3 - Primarul oraşului Călimăneşti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituţiei Prefectului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.

ART. 4 - Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului Oraşului Călimăneşti ; -Direcţiei Economice; -Instituţiei Prefectului judeţul Vâlcea

In conformitate cu prevederile art. Il din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele mAsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primaria Orasului Calimanesti, judetul Valcea organizeaza concurs in zilele de 29 ianuarie 2021 -
proba scrisa, ora 10:00, 01 februarie 2021, ora 10:00 — interviul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante de:

- 2 posturi Inspector de specialitate II, studii superioare, in cadrul Centrului National de Informare si Promovare Turistica — 1 an vechime in specialitatea studiilor;

- 2 posturi Referent II, studii medii, in cadrul Centrului National de Informare si Promovare Turistica — 1 an vechime in munca;

- 1 post ingrijitor, in cadrul Centrului National de Informare si Promovare Turistica — fara vechime.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Orasului Calimanest, situat in Calimanesti, Calea lui Traian, nr. 380, jud. Valcea, in zilele de 29 ianuarie 2021

- proba scrisa, ora 10:00; 01 februarie 2021, ora 10:00 — interviul.

Dosarele de inscriere se vor depune in perioada 08.01-21.01.2021.

Anuntul, bibliografia si conditiile de participare la concurs se vor afisa la sediul primariei Orasului Calimanesti, pe site-ul oficial www.primaria-calimanesti.ro si in Monitorul Oficial, Partea a III —a.

Persoana responsabila cu primirea dosarelor de concurs: Pietrariu Romina, consilier superior in cadrul Biroului Juridic, Administratie Publica Locala,
Resurse Umane; tel. 0250/750080, fax 0250/750082, mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Pagina 1 din 18