Administrator

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Prin punerea în funcţiune a CNIPT Călimăneşti, care face obiectul Cererii de finanţare, staţiunea turistică Călimăneşti va fi integrată în sistemul informatic naţional turistic al României. Atragerea turiştilor străini, mai ales a celor ce vin pentru prima dată în România, va fi facilitată de existenţa unei surse oficiale de informare, cu date si informaţii de interes general şi turistic, credibile şi convingătoare pentru alegerea României ca destinaţie de vacanţă.

Proiectul cu o valoare de 303.196,12 lei are o perioadă de implementare de 9 luni.

Până la 31 octombrie 2015, în implementarea proiectului au avut loc activităţi de pregătire a achiziţiilor publice de bunuri şi servicii şi de achiziţia publică de bunuri şi servicii.

Corespunzător activităţii “4. Achiziţia publică de bunuri şi servicii” s-au încheiat contracte pentru Achiziţia de produse (sistem de prevenire a incendiilor, sistem antiefracţie, sistem de supraveghere video CCTV, sistem de climatizare, stingător de incendiu (3 buc), trusă de prim ajutor), Achiziţia de servicii realizare si administrare portal, Achiziţia de servicii audit extern.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale şi regionale, conectarea acestuia la reţeaua naţională a centrelor de informare, prin care se facilitează accesul la date de interes general şi turistic, astfel încât să satisfacă nevoia de informare a celor interesaţi, în alegerea destinaţiilor turistice.

Proiectul are ca scop echiparea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, punctul Călimăneşti, deja existent, construcţie finalizată în anul 2010 prin fonduri guvernamentale, în conformitate cu cerinţele privind acreditarea acestuia prin ordin 1.096/2008.

Implementarea proiectului a început cu activităţi de constituire şi instruire a unităţii de implementare a proiectului (UIP); elaborarea şi adoptarea planului de management al proiectului. Unitatea de Implementare a Proiectului a fost înfiinţată prin Dispoziţia Primarului oraşului Călimănești nr. 222 din 02.04.2015 şi include persoanele propuse prin organigrama proiectului, angajaţi ai Primăriei oraşului Călimăneşti. S-au desfăşurat şedinţe lunare a UIP în care au fost discutate şi stabilite direcţiile de lucru pentru perioada următoare.

Activităţile de informare şi publicitate au debutat cu organizarea unei conferinţe de presă de lansare a proiectului în Călimăneşti, la care au participat peste 20 de persoane, reprezentanţi ai mass-media, instituţii şi autorităţi locale, respectiv mediul turistic din oraşul Călimăneşti.

Proiectul cu o valoare de 303.196,12 lei are o perioadă de implementare de 9 luni.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti lansează proiectul ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

În data de 30 martie 2015 a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi Beneficiar - Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești.

Valoarea totală a proiectului este de 303.196,12 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 303.196,12 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 273.998,33 lei,
Perioada de implementare a proiectului este 9 luni, începând cu data de 30.03.2015.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale şi regionale, conectarea acestuia la reţeaua naţională a centrelor de informare, prin care se facilitează accesul la date de interes general şi turistic, astfel încât să satisfacă nevoia de informare a celor interesaţi, în alegerea destinaţiilor turistice.

Proiectul are ca scop echiparea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, punctul Călimăneşti, deja existent, construcţie finalizată în anul 2010 prin fonduri guvernamentale, în conformitate cu cerinţele privind acreditarea acestuia prin ordin 1.096/2008.

Finalizarea proiectului: ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti”

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti anunţă finalizarea proiectului ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

În data de 30 martie 2015 a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi Beneficiar - Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești.

Valoarea totală a proiectului este de 303.196,12 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 303.196,12 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 273.998,33 lei,

Proiectul a avut o perioadă de implementare de 9 luni, începând cu data de 30.03.2015.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale şi regionale, conectarea acestuia la reţeaua naţională a centrelor de informare, prin care se facilitează accesul la date de interes general şi turistic, astfel încât să satisfacă nevoia de informare a celor interesaţi, în alegerea destinaţiilor turistice.
Proiectul are ca scop echiparea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, punctul Călimăneşti, deja existent, construcţie finalizată în anul 2010 prin fonduri guvernamentale, în conformitate cu cerinţele privind acreditarea acestuia prin ordin 1.096/2008.

Prin punerea în funcţiune a CNIPT Călimăneşti, care face obiectul Cererii de finanţare, staţiunea turistică Călimăneşti va fi integrată în sistemul informatic naţional turistic al României. Atragerea turiştilor străini, mai ales a celor ce vin pentru prima dată în România, va fi facilitată de existenţa unei surse oficiale de informare, cu date si informaţii de interes general şi turistic, credibile şi convingătoare pentru alegerea României ca destinaţie de vacanţă. Promovarea potenţialului turistic al staţiunii turistice şi arealului înconjurător, care se va realiza prin Centrul de Informare, va contribui la îmbunătăţirea imaginii României în afara graniţelor, fapt care se va reflecta şi în numărul crescut de vizitatori străini care pot fi atraşi în staţiune.

[Deschideti articolul pentru a vedea continutul]
Joi, 11 Decembrie 2014

Vine, vine Mos Craciun

Primăria orașului Călimănești vă invită  să primim colindătorii,  în Parcul Central din Călimănești!

Marți, 16 decembrie ora 16:30- Spectacol de Colinde,
Susținut de elevi de la Colegiul de Informatică “Matei Basarab” din Rm. Vâlcea.

Miercuri, 17 decembrie ora 16:30- Spectacol de Colinde,
susținut de elevi de la Școala Gimnazială ”Șerban Vodă Cantacuzino“ Călimănești și Liceul Tehnologic de Turism Călimănești.

INVITAT SPECIAL: MOȘ CRĂCIUN

Vă așteptăm cu drag!

Primăria orașului Călimănești vă invită vineri, 5 decembrie 2014, ora 17:00, în parcul central din Călimănești, la deschiderea oficială a sărbătorilor de iarnă!

Invitaţi speciali: Corul „Euphonia” din cadrul Filarmonicii Ion Dumitrescu din Rm. Vâlcea -  Concert Extraordinar de Colinde.

În cadrul evenimentului vom lansa împreună lampioane si vom aprinde luminile de sărbătoare.

 

Vă asteptăm cu drag!

A fost lansata strategia de dezvoltare a orasului Calimanesti 2014-2020. Puteti consulta documentele in atasamentele acestui articol.

Pagina 6 din 12