Pripas Georgeta

Marți, 14 Martie 2017

Proiect buget local 2017

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 127/17.02.2017 fost publicata Legea bugetului se stat pe anul 2017 - nr. 6/16.02. 2017.

Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006, Art.39, alin (6) "Proiectele de buget .... se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I".

In temeiul dispozitiilor din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transpartenta decizionala in administratia publica, care stipulează la Art. 6, alin (1) "in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass - media centrala sau locala, dupa caz...." iar la alin (7) prevede că "Autoritatea publica este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ ...." şi de asemenea ale legii 273/2006 care prevede la Art. 8 că: procesul bugetar este deschis si transparent, aceasta realizandu-se prin "dezbatere publica a proiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia", este necesar a se publica proiectul de buget pentru anul 2016, precum si organizarea unei dezbateri publice a acestuia inainte de a fi supus aprobarii consiliului local.

Având în vedere prevederile din Legea nr. 273/2006 - privind finantele publice locale, şi în contextul dispozitiilor legale mentionate anterior va prezentam structura proiectului bugetului local al orasului Calimanesti pe anul 2017 pe resurse si destinatii. 

Pagina 2 din 4