Articole filtrate după dată: Aprilie 2019

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.178/19.04.2019, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data                       de 25.04.2019, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine               de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții - total pe surse de finanțare pentru anul 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31 martie 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al orașului Călimănești” domnului Prof. Univ. Dr. Florin Zamfirescu - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Programului evenimentelor desfășurate cu ocazia Zilelor Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacutăților de producție și a rețelelor de transport-distribuție a energie termice din energie geotermală” și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Parteneriat Educațional între U.A.T. Oraș Călimănești și Palatul Copiilor Rm.Vâlcea pentru organizarea în orașul Călimănești a unui festival de folclor pentru copiii și tinerii ce activează în cadrul palatelor și cluburilor copiilor din România, sub genericul FESTIVALUL ALUTUS - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și A.S.Cozia Racing Team în vederea organizării unor competiții sportive - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2019 al orașului Călimănești a unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei pentru executarea unor lucrări la Parohia Păușa din orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2019 al orașului Călimănești a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea unor lucrări la Parohia Jiblea Veche din orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Raport și proiect de hotărâre privind acordul transmiterii, cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetație cu funcții speciale de protecție, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 12. Raport și proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiză și acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 13. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca
Publicat în Convocări

                 În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(2) și (3) din Legea 215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 22.04.2019,            orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în orașul Călimănești” și a cheltuielilor legate de proiect  - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

Publicat în Convocări
Pagina 1 din 5