Autentificare

Compartiment Achiziții Publice

Nr.17448 din 26.09.2023

 ANUNȚ DE ATRIBUIRE

achiziţie Servicii de elaborare documentaţie audit energetic aferent investiţiei Cresterea eficientei energetice in cladirea Primariei orasului Calimanesti, judetul Valcea

 

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de elaborare documentaţie audit energetic aferent investiţiei Cresterea eficientei energetice in cladirea Primariei orasului Calimanesti, judetul Valcea.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC MAC-APC SRL cu o valoare ofertată de 7.342,50  lei fără TVA.