Comunicate de Presa

Comunicate de Presa (103)

HOTĂRÂRE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Călimăneşti nr.95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti în conformitate cu prevederile Capitolului II din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare şi aprobarea procedurii de acordare a acestora, în sensul completării perioadei de depunere a notificărilor, cu intervalul 01.01.2021 -31.03.2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

ART. 2 - Consecinţă a modificărilor produse, anexele la Hotărârea Consiliului Local Călimăneşti nr.95/14/26.11.2020 privind aprobarea anulării accesorilor în cazu] obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Oraşului Călimăneşti în conformitate cu prevederile Capitolului II din OU G 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 /2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale bugetare şi aprobarea procedurii de acordare a acestora, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre.

ART. 3 - Primarul oraşului Călimăneşti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituţiei Prefectului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.

ART. 4 - Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului Oraşului Călimăneşti ; -Direcţiei Economice; -Instituţiei Prefectului judeţul Vâlcea


Pagina 1 din 7