Pagina oficială a Orașului Călimănești

Proiectul bugetului local al oraşului Călimăneşti pentru anul 2023

Proiectul bugetului local al oraşului Călimăneşti pentru anul 2023

Scris de: Administrator | Publicat: Ianuarie-03-2023 | În Categoria: Buget

În confornitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate...

În confornitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate...

Proiect de Hotărâre de Consiliu local pentru aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi al altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023

Proiect de Hotărâre de Consiliu local pentru aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi al altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023

Scris de: Administrator | Publicat: Noiembrie-08-2022 | În Categoria: Proiecte de Hotărâri

În conformitate cu legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii ...

În conformitate cu legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii ...

S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul REABILITARE CASTRU ROMAN ARUTELA ȘI AMENAJAREA DE SPAȚII MULTIFUNCȚIONALE

S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul REABILITARE CASTRU ROMAN ARUTELA ȘI AMENAJAREA DE SPAȚII MULTIFUNCȚIONALE

Scris de: Gabriela Bercea | Publicat: Octombrie-20-2022 | În Categoria: Actualitate

Primarul orașului Călimănești, dr. Florinel Constantinescu, a semnat miercuri, 19 octombrie 2022, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, contractu...

Primarul orașului Călimănești, dr. Florinel Constantinescu, a semnat miercuri, 19 octombrie 2022, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, contractu...

DEZBATERE PUBLICĂ - P.U.G. CĂLIMĂNEŞTI

Vă invităm să participaţi la prezentarea proiectului-Plan Urbanistic General al oraşului Călimănești. Expunerea şi dezbaterea vor avea loc în ziua de luni, 26 septem...

Vă invităm să participaţi la prezentarea proiectului-Plan Urbanistic General al oraşului Călimănești. Expunerea şi dezbaterea vor avea loc în ziua de luni, 26 septem...

Festivalul Național de Folclor “Cântecele Oltului” la cea de-a 54-a ediție

În perioada 20-21 august 2022 vă invităm și vă așteptăm la cea de-a 54-a ediție a Festivalului Național de Folclor “Cântecele Oltului”, pentru a trăi împreună bucuri...

În perioada 20-21 august 2022 vă invităm și vă așteptăm la cea de-a 54-a ediție a Festivalului Național de Folclor “Cântecele Oltului”, pentru a trăi împreună bucuri...

DISPOZIȚII GENERALE de apărare impotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale

Art. 5. - (1) Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: a) condiții meteorologice fără vânt; b) parcelarea miriștii în suprafețe de ...

Art. 5. - (1) Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: a) condiții meteorologice fără vânt; b) parcelarea miriștii în suprafețe de ...

Plateste Online

Vremea

 

Serviciul Arhitect Sef


Compartiment Resurse Umane


Compartiment Achizitii


Compartiment Juridic


Directii si Servicii


Directia Economica

Activitatea Primariei

Convocări Consiliul Local

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local Calimanesti in data de 31.01.2023, ora 16

    CONVOCATOR                În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 15/25.01.2023, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.01.2023, orele 16, ...

Convocarea Consiliului Local Călimănești în ședință extraordinară în data de 12.01.2023, ora 16

CONVOCATOR                   În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 5/09.01.2023, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 12.01.2023, orele 16, care se va desfăşu...

Anunturi Publice

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ACHIZIȚIE având ca obiect servicii de administrație publică în cadrul UAT Călimănești

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   serviciilor de consultanţă specifică administrației publice locale. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pe...

ANUNŢ VÂNZARE LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, CIF 2541630, Calea l...

ANUNŢ VÂNZARE LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, CIF 2541630, Calea l...

ANUNŢ VÂNZARE LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: UAT Oraș Călimănești, CIF 2541630, Calea l...

Agenda Conducerii

31 Ian
Audiențe Viceprimar Sclipcea Valentin
Date 31.01.2023 09:00 - 12:00
1 Feb
Audiente Secretar General
01.02.2023 09:00 - 12:00
3 Feb
Audiente Primar
03.02.2023 09:00 - 12:00
7 Feb
Audiențe Viceprimar Sclipcea Valentin
07.02.2023 09:00 - 12:00
8 Feb
Audiente Secretar General
08.02.2023 09:00 - 12:00

Compartiment Achizitii


Compartiment Juridic


Compartiment Resurse Umane


Directia Economica


Serviciul Arhitect Sef


Serviciul Turism Cultura Agrement

Serviciul Arhitect Sef

Anunț de informare cu privire la propunere P.U.Z. și R.L.U. - "Reabilitare Castru Roman Arutela și amenajarea de spații multifuncționale"

Andreea Mitră Ianuarie-11-2023

Amplasamet: Oraș Călimănești, Intrarea Turnu, nr.2A și 2B, jud.Vâlcea Inițiator: Primăria Orașului Călimănești...

Anunț privind consultarea publicului pentru P.U.Z. și R.L.U.- "Construire creșă pentru max.7 grupe/ 70 copii"

Andreea Mitră Decembrie-14-2022

Amplasament: oraș Călimănești, str.Serei, nr.44, jud.Vâlcea Beneficiar: U.A.T. Călimănești...

Anunț de informare cu privire la intenția de elaborare P.U.Z. - Reabilitare Castrul Roman Arutela și amenajarea de spații multifuncționale

Andreea Mitră Octombrie-27-2022

Amplasament: Călimănești, Intrarea Turnu, nr.2A și 2B     Inițiator: Primăria Orașului Călimănești...