Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier - clădiri cu destinație social-culturale și educative din orașul Călimănești pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RAMIL PROIECT S.R.L. cu o valoare ofertată de 115.000,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier - clădiri cu destinație social-culturale și educative din orașul Călimănești pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RAMIL PROIECT S.R.L. cu o valoare ofertată de 115.000,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect Servicii de verificare D.T.A.C. și P.T., cerința Ie, pentru obiectivul „Trecerea Rețelelor Aeriene în Subteran – Realizarea Unei Rețele de NETCITY în Orașul Călimănești, Județul Vâlcea. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată de 1.500,00 lei, fără TVA
Primăria orașului Călimănești lansează procedura în vederea achiziționării de Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier - clădiri cu destinație social-culturale și educative din orașul Călimănești pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870 Proiectul prevede reabilitarea si modernizarea a 4 obiecte de investitii, respectiv: Obiect 1 - CENTRUL CULTURAL SI RECREATIV JIBLEA NOUA; Obiect 2 - SCOALA CU CLASELE I-IV JIBLEA NOUA; Obiect 3 - CASA DE CULTURĂ FLORIN ZAMFIRESCU; Obiect 4 - CENTRUL MULTIFUNCTIONAL CALIMANESTI: Serviciul de dirigentie de santier pentru cele 4 obiecte de investitii prevede urmatoarele specializari: Constructii civile; Instalatii electrice; Instalatii sanitare, termoventilatie; Instalatii gaze naturale. Menționăm faptul că achiziția referă la un proiectul finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Obiectivul specific 13.1- Îmbunatatirea calitatii vietii a populatiei în orasele mici si mijlocii din România, conform contractului de…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de Servicii de verificare D.T.A.C. și P.T., cerința Ie, pentru obiectivul „Trecerea Rețelelor Aeriene în Subteran – Realizarea Unei Rețele de NETCITY în Orașul Călimănești, Județul Vâlcea Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerința solicitată. Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei. Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA. Termen de depunere: 09.07.2021, ora 16:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. Pentru…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de audit financiar extern pentru proiectul: „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI PRIN MODERNIZAREA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI”, cod SMIS 125870”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC MCP EXPERT SRL cu o valoare ofertată de 58.500,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870” – OBIECT 4 – CENTRU MULTIFUNCTIONAL Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt: pentru cerinţele Is (instalaţii sanitare), It (instalații termice) este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 3.000,00 lei, fără TVA pentru cerinţa A1 este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 1.400,00 lei, fără TVA, pentru cerinţele B1, C, D, E și F este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 8.300,00 lei, fără TVA, 4. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată de 900,00 lei, fără TVA
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, instalații climatizare, instalații stingere incendiu pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870” – OBIECT 3 – CASA DE CULTURA „FLORIN ZAMFIRESCU”. Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt: pentru cerinţele Is (instalaţii sanitare), It (instalații termice), instalații climatizare, instalații stingere incendiu este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 6.000,00 lei, fără TVA pentru cerinţa A1 este SC SC ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 2.800,00 lei, fără TVA, pentru cerinţele B1, C, D, E și F este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 13.300,00 lei, fără TVA, 4. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de servicii de audit financiar extern pentru proiectul: „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI PRIN MODERNIZAREA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI”, cod SMIS 125870, Serviciile necesare constau în auditarea a unui număr de aproximativ 30 cereri de rambursare/plată (din care una finală) conform graficului de rambursare aprobat la acestă dată. Având în vedere că pe parcursul derulării proiectului, numărul cererilor de rambursare/plată se pot modifica față de estimarea inițială, facem precizarea că valoarea contractului va rămâne fermă indiferent de numărul solicitărilor serviciilor de audit. Menționăm faptul că achiziția referă la un proiectul finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Obiectivul specific 13.1- Îmbunatatirea calitatii vietii a populatiei în orasele mici si mijlocii din România, conform contractului de finanţare nr. 5629/17.07.2020 În cazul în care sunteţi interesaţi, vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, prin fax: 0250 750…

Pagina 1 din 15