Florinel Constantinescu

Primarul orasului Calimanesti

Program Audiente: Vineri 9-12

Vizualizeaza CV

Joi, 23 Aprilie 2020

Introducere

În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum și cu ale Legii nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public, prezint Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.

Acest raport este atât o datorie morală, cât și legală, care reflectă acțiunile și activitățile intreprinse de instituţia pe care o reprezint, pe parcursul unui an.

Scarlea Vasile

Viceprimar al orasului Calimanesti

Program Audiente: Marti 9-12

Consilier Local din partea Partidului National Liberal

Membru in Comisia pentru implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, pentru gestionarea serviciilor către cetățeni

Jurist Nistor Maria Simina

Secretarul General al Primăriei Orașului Călimănești

Program Audiențe: Miercuri 9-12