Autentificare

Licitații Publice

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI, CALEA LUI TRAIAN NR. 380, CĂLIMĂNEȘTI, judeţul VÂLCEA, CIF 2541630, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu comercial cu destinație de farmacie veterinară, situat în clădire independentă cu regim de înălțime D+P, în suprafață de 60 mp, din orașul Călimănești, strada Pieței nr. 21, parter, județul Vâlcea, identificată prin numărul cadastral 36530-C1, înscrisă în Cartea Funciara nr. 36530 a localității Călimănești, aparținând domeniului privat al Orașului Călimănești, în baza O.U.G. nr. 57/2019 și în conformitate cu HCL nr. 105 din 28.09.2023.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a Orașului Călimănești.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică – Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat – Bercea Gabriela tel. 0250751063.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea, CIF 2541630.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 06/11/2023, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 13/11/2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15/11/2023, ora 13.00, la sediul Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09/10/2023.