Autentificare

Informații de actualitate

Știri din activitatea orașului Călimănești

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Orașul Călimănești, strada Calea lui Traian nr. 380, oraș Călimănești, județul Vâlcea, CIF 2541630, telefon 0250750080, fax 0250750082, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil compus din Pavilion B3 din cadrul Centrului de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia, în suprafaţă construită la sol de 1.060 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.326 mp şi respectiv teren parcare din faţa pavilionului până la calea de acces în suprafaţă de 500 mp, nr. CAD 39218-C4, CF nr. 39218, situat în oraşul Călimănești, Calea lui Traian nr. 5, Judeţul Vălcea, ce aparține domeniului privat al Orașului Călimănești, în baza O.U.G. nr. 57/2019 și a HCL nr. 126 din 29.11.2023.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost, de la sediul autorității contractante din Călimănești, strada Calea lui Traian nr. 380,  județul Vâlcea.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul autorității contractante din Călimănești, strada Calea lui Traian nr. 380,  județul Vâlcea.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea, CIF 2541630.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 15/07/2024, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22/07/2024, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380, județul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/07/2024, ora 11.00, la sediul Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380, județul Vâlcea.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/06/2024.